Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza psychologiczna człowieka dorosłego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-DIAGDOR-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza psychologiczna człowieka dorosłego
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Literatura uzupełniająca:

Anastasi, A. i Urbina, S. (1999). Testy psychologiczne. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Suchańska, A. (2007). Rozmowa i obserwacja w rozmowie psychologicznej. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.


Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawową wiedzą na temat diagnozy psychologicznej człowieka dorosłego oraz doboru technik i procedur właściwych dla diagnozowania wybranych problemów w praktyce psychologicznej

Pełny opis:

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi:

Procesu diagnostycznego i jego poszczególnych etapów

Pomiaru i testów w psychologii

Kompetencji niezbędnych do przeprowadzenia diagnozy psychologicznej

Umiejętności praktycznych i kompetencji interpersonalnych

Wykorzystania testów psychologicznych w diagnozie psychologicznej

Wywiadu i obserwacji klinicznej

Praktyki diagnostycznej w świetle zagadnień etycznych

Literatura:

Paluchowski, W.J. (2007). Diagnoza psychologiczna. Proces – narzędzia – standardy. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Stemplewska-Żakowicz, K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Gdańsk: GWP.

Stemplewska-Żakowicz, K. i Krejtz, K. (red.) (2005). Wywiad psychologiczny (tomy 1-3). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Efekty uczenia się:

W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

• Posługiwać się terminologią z zakresu diagnozy psychologicznej na poziomie rozszerzonym

• Wykazywać się uporządkowaną i pogłębioną wiedzą, obejmującą terminologię, teorie i metodologię

Student powinien mieć umiejętność:

• Pogłębionego obserwowania, diagnozowania i racjonalnego oceniania złożonych sytuacji, analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań

W wyniku przeprowadzonych zajęć student wykazuje:

• Gotowość do określania priorytetów, identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z zawodem psychologa

• Gotowość do zachowywania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej, dostrzegania i formułowania problemów moralnych i etycznych związanych z pracą

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

• Dostateczny – student uzyskał minimum 60% punktów

• Dostateczny plus – student uzyskał minimum 70% punktów

• Dobry – student uzyskał minimum 80% punktów

• Dobry plus – student uzyskał minimum 90% punktów

• Bardzo dobry – student uzyskał minimum 95% punktów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Angelika Kleszczewska-Albińska, Wiktoria Kubiec
Prowadzący grup: Angelika Kleszczewska-Albińska, Wiktoria Kubiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Cele przedmiotu::

- w zakresie wiedzy

nabycie podstawowej wiedzy z zakresu diagnozy psychologicznej człowieka dorosłego

- w zakresie umiejętności

nabycie umiejętności praktycznego zastosowania wybranych metod diagnozy psychologicznej osób dorosłych i interpretacji uzyskiwanych wyników

- w zakresie kompetencji

gotowości do podejmowania indywidualnych i grupowych działań badawczych, angażowanie się we współpracę, świadomość w zakresie etyki zawodowej w procesie diagnostycznym

Pełny opis:

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi:

Procesu diagnostycznego i jego poszczególnych etapów

Pomiaru i testów w psychologii

Kompetencji niezbędnych do przeprowadzenia diagnozy psychologicznej

Umiejętności praktycznych i kompetencji interpersonalnych

Wykorzystania testów psychologicznych w diagnozie psychologicznej

Wywiadu i obserwacji klinicznej

Praktyki diagnostycznej w świetle zagadnień etycznych

Literatura:

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

Paluchowski, W.J. (2007). Diagnoza psychologiczna. Proces – narzędzia – standardy. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Stemplewska-Żakowicz, K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Gdańsk: GWP.

Stemplewska-Żakowicz, K. i Krejtz, K. (red.) (2005). Wywiad psychologiczny (tomy 1-3). Warszawa: Pracownia Testów Psycho-logicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

Paluchowski, W. J. (2001). Diagnoza psychologiczna. Podejście ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Filipiak, M., Paluchowski, W., Zalewski, B. i Tarnowska, M. (2015). Diagnoza psychologiczna: kompetencje i standardy. Wy-brane zagadnienia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Podręczniki wybranych testów psychologicznych, omawianych w trakcie zajęć

B. Literatura uzupełniająca

Anastasi, A. i Urbina, S. (1999). Testy psychologiczne. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Suchańska, A. (2007). Rozmowa i obserwacja w rozmowie psychologicznej. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjo-nalne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Pajestka
Prowadzący grup: Wiktoria Kubiec, Grzegorz Pajestka, Magdalena Raszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.