Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dlaczego niektóre związki trwają dłużej a niektóre krócej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-FAK207-Z1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dlaczego niektóre związki trwają dłużej a niektóre krócej
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Poznanie problematyki psychologii małżeństwa. Fazy życia rodzinnego, czynniki wspierające i zagrażające stabilności związku.

Pełny opis:

1. Różnice psychiczne między mężczyzną, a kobietą

2. Składniki miłości i rozwój związku miłosnego

3. Dojrzałość osobowa w związku

4. Komunikacja w bliskim związku dwojga ludzi

5. Znaczenie doświadczeń z okresu dzieciństwa w budowaniu bliskich relacji

6. Znaczenie współżycia seksualnego w budowaniu więzi

7. Role pełnione w związku przez partnerów

8. Relacje z pozostałymi członkami rodziny partnera

Literatura:

B. Wojciszke (2019) Psychologia miłości, Gdańsk: GWP

Nęcki, Z. (1996). Atrakcyjność wzajemna. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.

McKay, M., Davis, M., Fanning, P., (2001). Sztuka skutecznego porozumiewania się. Gdańsk: GWP.

Efekty uczenia się:

WIEDZA: student powinien nabyć wiedzę o podstawach funkcjonowania związków partnerskich / małżeńskich, znać proces rozwoju relacji intymnej, zasady prawidłowej komunikacji z partnerem oraz zasobów i zagrożeń wpływających na jakość związku

UMIEJĘTNOŚCI: Ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji małżeńskich

analizuje mechanizmy wpływu rodziny na funkcjonowanie

jednostek w dzieciństwie i dorosłości

KOMPETENCJE/POSTAWY: student powinien mieć świadomość konieczności stałego uzupełniania wiedzy. Powinien się cechować postawą otwartości na różnego rodzaju problemy i uzyskać kompetencje wstępnego ich diagnozowania, powinien posiadać znajomość zasad procesu mediacji rodzinnych.

Metody i kryteria oceniania:

pisemne kolokwium na platformie moodle

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Kardasz
Prowadzący grup: Zofia Kardasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.