Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychobiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-PSBIOL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychobiologia
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Literatura uzupełniająca:

Bargiel Z., Święcka E. 2000. Instrukcja do ćwiczeń z fizjologii zwierząt. Wydawnictwo Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jurd R.D. 2003. Biologia zwierząt. Seria: krótkie wykłady. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Łomnicki A. 2013: Ekologia ewolucyjna. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Michajlik A., Ramotowski W. 2013. Anatomia i fizjologia człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Schmidt-Nielsen K. 2008. Fizjologia zwierząt. Adaptacja do środowiska. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawami biologii przydatnymi przy studiowaniu psychologii, w tym w szczególności z budową i funkcjonowaniem układu nerwowego oraz mechanizmami biologicznymi leżącymi u podstaw zachowania.

Pełny opis:

Budowa i funkcja komórek nerwowych. Synapsy: typy, mechanizm działania, mediatory synaptyczne, współdziałanie synaps. Odruch jako jednostka czynności układu nerwowego typy odruchów. Budowa i funkcje układu nerwowego. Podział anatomiczny i funkcjonalny układu nerwowego. Mózg: budowa i funkcje poszczególnych elementów; budowa kory mózgowej; asymetria funkcjonalna mózgu. Podstawowe mechanizmy uczenia się. Układ hormonalny. Współdziałanie układu nerwowego z układem mięśniowym. Budowa i funkcjonowanie układu pokarmowego; wpływ bakterii w przewodzie pokarmowym na układ nerwowy człowieka. Udział narządów oddechowych w powstawaniu mowy. Ośrodki mowy. Kontrola środowiska wewnętrznego. Stres, wpływ stresu na pracę układu krążenia. Elementy genetyki: DNA, RNA, kod genetyczny, ekspresja informacji genetycznej. Genotyp a fenotyp. Podstawy genetyki mendlowskiej. Dziedziczenie cech ilościowych, cech sprzężonych i związanych z płcią. Odziedziczalność. Elementy ewolucjonizmu: selekcja naturalna (dobór naturalny), ewolucja. Wpływ pokrewieństwa na zachowanie osobników. Zachowania altruistyczne. Osobowości zwierząt. Kwestie wykorzystania zwierząt w badaniach naukowych.

Literatura:

Kalat J. W. 2020: Biologiczne podstawy psychologii. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.

Sadowski B. 2019: Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019 i starsze.

Silverthorn D.U. 2018. Fizjologia człowieka. Zintegrowane podejście. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Traczyk W.Z. 2005. Fizjologia człowieka w zarysie. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Efekty uczenia się:

Wiedza

• Zna terminologię biomedyczną używaną w psychologii.

• Ma (w wybranym zakresie) wiedzę o biologicznych uwarunkowaniach zaburzeń związanych ze sferą zachowania się człowieka.

• Posiada znajomość budowy i funkcji organizmu człowieka.

Umiejętności

• Potrafi wyszukiwać, przetwarzać i interpretować informacje na temat zachowania człowieka.

• Potrafi, po przygotowaniu, odbyć ustne wystąpienie na zadany temat.

Kompetencje społeczne w wyniku przeprowadzonych zajęć student:

• Ma świadomość konieczności uzupełniania rosnącej wiedzy o funkcjonowaniu bio-psycho-społecznym człowieka.

• Akceptuje istnienie stanów patologicznych i dysfunkcji wpływających na sposób zachowania człowieka.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny z pytaniami otwartymi oraz zamkniętymi

do uzyskania zaliczenia konieczne jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na ½ zagadnień poruszonych w pytaniach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Mitrus
Prowadzący grup: Wiktoria Kubiec, Sławomir Mitrus, Andrzej Wolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Mitrus, Andrzej Wolski
Prowadzący grup: Sławomir Mitrus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.