Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Człowiek, grupa, społeczeństwo. Podstawy socjologii dla psychologów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-W-MON-75 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Człowiek, grupa, społeczeństwo. Podstawy socjologii dla psychologów
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Literatura uzupełniająca:

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2004.

J. Boudrillard, Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, wyd. Sic, Warszawa 2006.

J.Szacki, Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa 2017.


Pełny opis:

1. Co to jest socjologia; socjologia a psychologia

2. Narodziny socjologii: od Augusta Comte’a do Maxa Webera

3. Klasyczne koncepcje teoretyczne socjologii. Perspektywa funkcjonalno – strukturalna i teorie konfliktu

4. Klasyczne koncepcje teoretyczne socjologii. Teorie działania społecznego: interakcjonizm symboliczny, fenomenologia

5. Rodzina w ujęciu socjologicznym

6. Bieda, wykluczenie społeczne, marginalizacja społeczna

7. Kultura. Różne sposoby definiowania pojęcia; enkulturacja; komunikacja międzykulturowa

8. Globalizacja w ujęciu społeczno – kulturowym. Nasze życie w globalnej wiosce

9. "Made In China": rynek pracy w globalnej rzeczywistości

10. Komunikowanie masowe

11. Człowiek w ruchu: od turysty do migranta

12. Dewiacje społeczne

13. Metodologia badań socjologicznych

Literatura:

- P. Sztompka, Socjologia, wyd. Znak, Kraków 2002.

- A. Giddens, Socjologia, PWN, Warszawa 2004.

- B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- studekt zna terminologię używaną w socjologii oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych;

- ma wiedzę o charakterze, źródłach i miejscu socjologii w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk

Umiejętności:

- student posiada umiejętności obserwowania, wyszukiwania, przetwarzania i interpretowania informacji na temat zjawisk socjologicznych rozmaitej natury

- potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z socjologii w celu analizy złożonych problemów społeczno - kulturowych.

Kompetencje społeczne:

- student angażuje się we współpracę;

- jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą

- potrafi zachować krytycyzm wobec odbieranej treści

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kopczak-Wirga
Prowadzący grup: Anna Kopczak-Wirga
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aad2a0b2f02f44db4869891e25471deec%40thread.tacv2/conversations?groupId=9b730929-6571-4c0d-9a81-590ad7d99877&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kopczak-Wirga
Prowadzący grup: Anna Kopczak-Wirga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.