Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty czytania i pisania artykułów psychologicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-WARART-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty czytania i pisania artykułów psychologicznych
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Literatura uzupełniająca:

Buczek, A., Puchała, A., & Kocur, D. Ciemna Triada u osób będących w relacji typu Friends With Benefits. Przegląd seksuologiczny.


Mabe, M., & Amin, M. (2001). Growth dynamics of scholarly and scientific journals. Scientometrics, 51(1), 147-162.

Skrócony opis:

Na zajęciach omawiane są podstawowe elementy artykułów naukowych z dziedziny psychologii. Studenci poprzez zapoznawanie się z tekstami uczą się rozróżniać style naukowe, pseudonaukowe oraz popularno-naukowe, a także nabywają umiejętności oceniania rzetelności prac naukowych.

Pełny opis:

Na zajęciach poruszane są następujące treści:

1. Specyfika tekstów naukowych

2. IMRAD - struktura tekstu naukowego

3. Standardy edytorskie w czasopismach psychologicznych

4. Jak rozpoznać rzetelne czasopisma?

5. Przegląd literatury i abstrakt

6. Cechy dobrego artykułu naukowego

7. Podstawowe modele badawcze w psychologii

Literatura:

Liśkiewicz, T., Liśkiewicz, G. (2014). Wprowadzenie do efektywnego publikowania naukowego. Amber editing.

Harasimczuk, J., & Cieciuch, J. (2012). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA. Wydawnictwo Liberi Libri.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student

zna terminologię używaną w psychologii oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym; K_W01

ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o charakterze, źródłach i miejscu psychologii w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk; K_W02

zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz norm etycznych i zawodowych, ma uporządkowaną i poszerzoną wiedzę o celach i funkcjonowaniu organizacji i pracy zawodowej, oraz wybrane zastosowania psychologii we wspieraniu indywidualnej przedsiębiorczości; K_W05

Umiejętności:

Student

posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań psychologicznych, formułuje i rozwiązuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody i techniki oraz konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny psychologii; K_U04

Kompetencje:

Student

Potrafi zachować krytycyzm wobec odbieranej treści K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

1. Karty pracy

2. Dyskusje

3. Praca grupowa

4. Prezentacje multimedialne

5. Przegląd artykułów naukowych

Sposób zaliczenia:

• Zaliczenie z oceną

B. Formy zaliczenia:

Obecność na zajęciach (dopuszczalna 1 nieobecność)

Praca zaliczeniowa - przegląd literatury na wybrany temat i postawienie na jej podstawie pytań badawczych

Aktywność na zajęciach(dla wyróżniających się studentów ocena podwyższona o 0,5)

C. Podstawowe kryteria:

• ocena dostateczna: jeśli student uzyska powyżej 60% punktów

• ocena dobra: jeśli student uzyska powyżej 75% punktów

• ocena bardzo dobra: jeśli student uzyska powyżej 90% punktów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Filipkowski
Prowadzący grup: Jakub Filipkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bronowicka
Prowadzący grup: Anna Bronowicka, Jakub Filipkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.