Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty psychologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-WARPS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty psychologiczne
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Literatura uzupełniająca:

Uzupełniająca:


Cenin, M. (1993). Trening psychologiczny: analiza efektywności w trudnych sytuacjach zadaniowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.


Mellibruda, J. (1988). Program treningu interpersonalnego dla nauczycieli. Instytut Kształcenia Nauczycieli, Warszawa.


McKay, M. M. Davis, P. Faning (2001). Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańsk: GWP.


Kirby A. (2016). Gry szkoleniowe - materiały dla trenerów. (dostępne w czytelni IP).


Król-Fijewska M. (1991). Trening asertywności. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości PTP.


Król-Fijewska M. (1992). Stanowczo, łagodnie, bez leku czyli 13 wykładów o asertywności. Warszawa: INTRA.

.
Skrócony opis:

Warsztaty składają się z dwóch części.

Celem I części jest zaproponowanie ćwiczeń, które pozwalają studentom poszerzyć samoświadomość – poznać swój potencjał i zrozumieć słabe strony, a także bariery rozwoju. Ponadto założono doskonalenie umiejętności interpersonalnych w kontekście funkcjonowania w grupie z uwzględnieniem ograniczeń zajęć warsztatowych prowadzonych on line.

Celem części II jest rozwój umiejętności związanych z planowaniem kariery zawodowej i efektywnym poszukiwaniem pracy.

Pełny opis:

Część I

Kontrakt z grupą i oczekiwania wobec warsztatów.

Ćwiczenia rozwijające:

1. świadomość własnych celów życiowych i systemu wartości;

2. otwartość i zaufanie;

3. rozumienie własnych nawyków i schematów zachowań;

4. akceptację siebie samego i innych ludzi;

5. świadomość, jak reagują na mnie ludzie oraz umiejętność przyjmowania informacji zwrotnej o swoim zachowaniu;

6. odwagę wyrażenia siebie;

7. świadomość tego jakie przyjmuję role w grupie.

Część II.

1. Odkrywanie mojego potencjału jako pracownika i ustalanie celów zawodowych.

2. Jak szukać pracy? Skuteczne i nieskuteczne techniki poszukiwania pracy (ćwiczenia „w terenie").

3. Autoprezentacja i umiejętności negocjacyjne podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Literatura:

Wykaz literatury*

Podstawowa:

Bolles, R. (2011). Jakiego koloru jest twój spadochron? StudioEMKA.

Jedliński, K. (2008). Trening interpersonalny. Virtualo.

Johnson, D.,(1992). Podaj dłoń. Warszawa: IPZ.

Kossowska M., Jarmuż S., Witkowski T. (2008). Psychologia dla trenerów. Kraków: ABC. Wolters Kluwer business.

Smółka P. (2016). Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych. Kraków: ABC. Wolters Kluwer business.

Zaborowski, Z. (1997). Trening interpersonalny: podstawy teoretyczne: procesy, techniki. Wydawnictwo Naukowe " Scholar".

Efekty uczenia się:

Wiedza

Znajomość założeń, formy i funkcji treningu interpersonalnego. Rozumienie roli i pracy trenera i metod oceny ewaluacji skuteczności takich form rozwoju.

Umiejętności

Umiejętność opracowania programu treningu adekwatnie do potrzeb i profilu grupy

Umiejętność przeprowadzenia wybranego ćwiczenia warsztatowego

Kompetencje społeczne

świadomości własnych myśli, uczuć i zachowań,

lepszemu rozumieniu siebie i innych;

otwarcie na eksperymentowanie z nowymi, bardziej korzystnymi sposobami kontaktu interpersonalnego;

Świadomość w jaki sposób można kierować rozwojem własnych umiejętności psychospołecznych.

Metody i kryteria oceniania:

B. Formy zaliczenia:

• ocena uczestnictwa w zajęciach

C. Podstawowe kryteria:

• obecność na zajęciach

• aktywność na zajęciach

• praca samodzielna podczas treningu

• praca w podgrupach

• poziom zaangażowania w zajęcia

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Błońska, Anna Bronowicka, Aleksander Hauziński, Magdalena Raszka
Prowadzący grup: Katarzyna Błońska, Anna Bronowicka, Aleksander Hauziński, Magdalena Raszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-03-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bronowicka, Aleksander Hauziński, Aleksandra Różańska
Prowadzący grup: Anna Bronowicka, Aleksander Hauziński, Aleksandra Różańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.