Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia kliniczna chorego somatycznie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-WFAK63-Z1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia kliniczna chorego somatycznie
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problemami osób z chorobami somatycznymi.

Pełny opis:

Treści realizowanych podczas zajęć:

1. Choroba somatyczna – aspekt psychologiczny

2. Następstwa psychologiczne diagnozy choroby somatycznej

3. Choroba jako źródło stresu – psychologiczne następstwa choroby

4. Emocjonalne i poznawcze ustosunkowanie się do choroby

5. Proces adaptacji psychicznej do choroby przewlekłej

6. Psychologiczne problemy w wybranych jednostkach chorobowych

7. Praca psychologa na oddziale:

- kardiologicznym

- onkologicznym

- chirurgicznym

- ginekologiczno-położniczym

- rehabilitacyjnym

- dziecięcym.

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

Heszen I., Sęk, H. (2007): Psychologia zdrowia. PWN, Warszawa

Bishop G.D. (2000): Psychologia zdrowia. Zintegrowany umysł i ciało. Wydawnictwo Astrum, Wrocław

Dolińska – Zygmunt G. (2001)(red): Podstawy psychologii zdrowia. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław

Salomon P. (2002): Psychologia w medycynie. GWP, Gdańsk

Cybulski, Strzelecki (2010). Psychologia w naukach medycznych. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego.

B. Literatura uzupełniająca:

de Walden-Gałuszko (2014) Psychoonkologia w praktyce klinicznej. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Wrześniewski, Włodarczyk. (2004). Choroba niedokrwienna serca. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Zdankiewicz-Ścigała, E.(1993). Poznawcze uwarunkowania choroby wieńcowej i zawału serca. Poznań: UAM.

Trzcieniecka-Green. A. (2014). Wczesna interwencja psychologiczna w chorobie niedokrwiennej serca i jej terapeutyczne zna-czenie. Kraków : Księgarnia Akademicka.

Bielawska-Batorowicz, E. (2006). Psychologiczne aspekty prokreacji. Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe.

Bidzan, M. (2010). Niepłodność w ujęciu bio-psycho-społecznym. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Bętkowska- Korpała, B., Gierowski, J.,K. (2007). Psychologia lekarska w leczeniu chorych somatycznie. Kraków: Wydawnictwo UJ

Chojnacka-Szawłowska, G. (2012). Psychologiczne aspekty przewlekłych chorób somatycznych.Vizja Press

De Barbaro B. (1997). Pacjent w swojej rodzinie. Warszawa: Springer PWN

Ogińska- Bulik N., Juczyński Z. (2008). Osobowość, stres z zdrowie. Warszawa: Difin

Suchocka L. (2008). Psychologia bólu. Warszawa: Difin

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien znać psychologiczne aspekty chorób somatycznych, czynniki psychologiczne wpływające na rozwój chorób somatycznych, psychologiczne następstwa choroby, proces adaptacji do choroby, psychologiczne problemy w wybranych jednostkach chorobowych

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić/mieć umiejętność posługiwania się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma/wykazuje: wrażliwość na potrzeby innego człowieka, wrażliwość na potrzeby osób z chorobami przewlekłymi, umiejętność współpracy

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność indywidualna

Praca w grupie

Test wiedzy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.