Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Integration workshop

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5.E-WARINT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Integration workshop
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Katalog przedmiotów dla studiów krótkoterminowych (Erasmus+ lub inne umowy o współpracy)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: angielski
Literatura uzupełniająca:

Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2003

Aronson E., Człowiek istota społeczna, PWN, Warszawa 1995.

Cialdini, R. Wywieranie wpływu na ludzi, 2009

Domachowski, W. Przewodnik po psychologii społecznej, 2001.

Zimbardo, P., Gerring R. Psychologia i życie, PWN: Warszawa, 2012.

Wosińska, W. Psychologia życia społecznego, 2004.


Belbin, R. Meredith (2003), Management teams: why they succeed or fail, 2nd Ed, Butterworth Heinemann, Oxford

Skrócony opis:

The subject aims to develop students' soft competences related to teamwork. Improving these skills helps in professional activity and effective cooperation with colleagues, and increases professional efficiency.

Pełny opis:

1. Introductory classes, getting to know each other, contract

2. Roles of team members and its composition. Group roles according to M. Belbin's theory

3. Rules and principles of teamwork. Features of good cooperation

4. Advantages and disadvantages of teamwork. Group thinking syndrome.

5. Team building

6. Building trust in the team

7. Providing feedback. Dealing with criticism.

8. Dealing with prejudices

9. Conflict management in a team

10. Leadership and choosing a leader

11. Team coaching

12. Self-test

Alternative classes:

Field game in the Bolko park in Opole - training in the following competences: team building, cooperation, task delegation, group creativity, problem solving, defining goals and tasks

Literatura:

Belbin, M. (2008). Twoja rola w zespole. Gdańsk: GWP

Jarmuż, S., Witkowski, T. (2004). Podręcznik trenera. Wrocław: Moderator

Katzenbach J.R., Smith D.K. (2001), Siła zespołów, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.

John Stewart (2012) Mosty zamiast murów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

Objectives:

- in the field of knowledge, providing the student with knowledge regarding the functioning of a social group, effective communication between people (verbal and non-verbal communication), conflicts and their resolution

- developing skills in cooperation, attentive listening and good communication

- in terms of competences, obtaining competences for effective functioning in a social group, developing common norms and principles in the group, solving group problems, sensitizing to the needs of other people, getting to know each other.

Participation in these classes will help the student gain knowledge of the specifics of teamwork. The student will learn the standards of teamwork, determining its effectiveness, behavior and group roles, as well as the principles of team management.

Acquire the skills to build a team, cooperate with others and lead a team using the principles of effective communication. Will be able to lead the team to avoid the group thinking syndrome and properly select people for the team. The student will also acquire the ability to recognize and resolve basic team conflicts, provide feedback and deal with criticism.

Thanks to the performed exercises, trainings, diagnostic tests and implementation of practical tasks, the student will develop important competences, such as cooperation, pursuing a set goal, and jointly overcoming barriers. Recognizes his own weaknesses and strengths in the context of teamwork.

Metody i kryteria oceniania:

Form of credit

Two absences are possible. The next ones require an additional final exercise.

As part of the classes you can get 60 points, of which a minimum of 31 is required to pass. Credit based on participation in individual exercises and performing project tasks.

Scoring points for exercises:

31-36

37-42 - dst plus

43-48 - db

49-54 - db plus

55-60 - bdb

Alternative credit: exercises can also be scored very good by winning a field game. However, the game does not release you from class attendance.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Szeląg, Radosław Walczak
Prowadzący grup: Marta Szeląg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Szeląg
Prowadzący grup: Marta Szeląg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.