Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy anatomii i fizjologii człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3.2-EAF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy anatomii i fizjologii człowieka
Jednostka: Instytut Fizyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Literatura uzupełniająca:

Woźniak W. Anatomia człowieka. 2008. Elsevier Urban & Partner.

Bargiel Z., Święcka E. 2000. Instrukcja do ćwiczeń z fizjologii zwierząt. Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Ganong W. 2007. Fizjologia. Warszawa, Wyd. Lekarskie PZWL.

Jurd R.D. 2003. Biologia zwierząt. Seria: krótkie wykłady. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Silverthorn D.U. 2018. Fizjologia człowieka. Zintegrowane podejście. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Schmidt-Nielsen K. 2008. Fizjologia zwierząt. Adaptacja do środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawami anatomii człowieka w szczególności z budową ciała ludzkiego w ujęciu systemowym i topograficznym oraz z budową tkankową narządów człowieka. Zapoznanie studentów z procesami fizjologicznymi zachodzącymi w ludzkim organizmie. Przedstawienie współdziałania układów i zależności między nimi.

Pełny opis:

Wprowadzenie do zagadnień związanych z anatomią. Podstawowe pojęcia, działy, historia. Osie i płaszczyzny ciała ludzkiego. Układ szkieletowy i stawowy. Układ mięśniowy. Krew. Układ sercowo-naczyniowy. Układ nerwowy. Narządy zmysłów. Układ trawienny. Układ oddechowy. Układ moczowo-płciowy. Powłoka wspólna. Wprowadzenie do zagadnień związanych z fizjologią człowieka. Budowa i funkcjonowanie układu nerwowego człowieka. Narządy zmysłów oraz czucie. Budowa i funkcjonowanie układu hormonalnego. Układ mięśniowy; właściwości i funkcjonowanie mięśni. Źródła energii do skurczu mięśnia. Pobieranie pokarmu, trawienie i wchłanianie u człowieka. Oddychanie, budowa narządów oddechowych. Budowa i funkcja układu krążenia. Barwniki oddechowe. Regulacja oddychania. Transport tlenu i dwutlenku węgla. Komórki krwi. Czynność serca. Budowa nerki. Temperatura ciała człowieka i jej regulacja. Wprowadzenie do medycyny darwinowskiej.

Literatura:

Gołąb. B.2008. Podstawy anatomii człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Netter F. 2014. Atlas anatomii człowieka. Polskie mianownictwo anatomiczne. Saunders, Elsevier.

Suder E., Brużewicz S. 2018. Anatomia człowieka. Górnicki Wydawnictwo Medyczne.

Traczyk W.Z. 2005. Fizjologia człowieka w zarysie. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Michajlik A., Ramotowski W. 2013. Anatomia i fizjologia człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Efekty uczenia się:

Wiedza

W01_charakteryzuje zjawiska fizjologiczne przebiegające w organizmie człowieka_K_W11

W02_zna budowę anatomiczną oraz podstawowe funkcje fizjologiczne głównych narządów i układów narządów człowieka_K_W25

Umiejętności

U01_interpretuje przebieg wybranych procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie człowieka na gruncie podstawowych mechanizmów fizycznych_K_U01

Kompetencje społeczne

K01_wykazuje zainteresowanie zjawiskami zachodzącymi w organizmie człowieka; ma świadomość zmian zachodzących w wiedzy dotyczącej budowy i funkcjonowania organizmu człowieka_K_K01

Metody i kryteria oceniania:

wykazanie się wiedzą: do zdania konieczne jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na ½ zagadnień poruszonych w pytaniach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kocorek, Andrzej Wolski
Prowadzący grup: Anna Kocorek, Andrzej Wolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www3-4 (2024-07-15)