Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Business analysis in Excel

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 6-ER-BAEx Kod Erasmus / ISCED: 06.9 / (0719) Inżynieria i technika
Nazwa przedmiotu: Business analysis in Excel
Jednostka: Instytut Nauk Technicznych
Grupy: Katalog przedmiotów dla studiów krótkoterminowych (Erasmus+ lub inne umowy o współpracy)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

This course gives an understanding about a process of transforming data into actions through analysis and insights in the context of organizational decision making, problem solving and business forecasting.

Business analytics in Excel includes a range of activities, which is comprised of standard and ad hoc reports, queries and alerts; and quantitative methods, including statistical analysis, forecasting/extrapolation, predictive modeling, optimization and simulation.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest studiowanie teoretycznych podstaw i zasad konstruowania i opracowania modeli mikro i makro- zjawisk, co zmniejsza stopień nieokreśloności, właściwej całym procesom dynamicznym.

Podczas zajęć zostaną omówione metody i techniki opracowywania różnorodnych modeli rozwojowych, przyczynowo-skutkowych, ekonometrycznych, nieekonometrycznych oraz z metodami symulacji różnych zjawisk. Studenci zapoznają się z możliwościami ilościowej analizy danych i z wykorzystaniem środowiska Excel.

Literatura:

1. Gajda J.B., Prognozowanie i symulacja a decyzje gospodarcze, C.H.Beck Warszawa, 2001.

2. Manikowski A., Tarapata Z.: Prognozowanie i symulacja rozwoju przedsiębiorstwa. WSE Warszawa 2002

3. Radzikowska B. (red.): Metody prognozowania. Zbiór zadań, wyd. 3, Wyd. AE Wrocław, 2001.

4. Snarska A.: Statystyka. Ekonometria. Prognozowanie. Ćwiczenia z Excelem, Placet, Warszawa, 2005, 2007, 2009

5. A. Czermiński, M. Czapiewski; „Organizacja procesów decyzyjnych”, 1995.

Efekty kształcenia:

Wiedza

- teoretyczne - podstawy i techniki procesów decyzyjnych;

- dobierania metod odpowiednich do specyfiki problemu badawczego,

- budowy modeli i ich weryfikacja;

- instrumenty wspomagania procesów decyzyjnych.

Umiejętności

- rozwiązywanie problemów biznesowych za pomocą różnych metod decyzyjnych;

- tworzenie modelów opisujących zjawiska dynamiczne, ich ocena, dobór odpowiednich zmiennych, ocena błędów, interpretacja wyników,

- korzystanie z możliwości środowiska Excel;

- uzasadnienia przyjmowanych decyzji.

Kompetencje społeczne

Student:

- wypracowuje precyzję myślenia i solidność podejmowanych działań,

- świadomie wybiera i interpretuje informacje istotne dla podejmowania racjonalnych decyzji w obszarze za-wodowym,

- wykazuje kreatywność w pozyskiwaniu informacji dla celów decyzyjnych,

- docenia potrzebę nieustannego poszerzania wiedzy oraz zastosowania jej praktyce zawodowej.

Metody i kryteria oceniania:

Sposób zaliczenia

zaliczenie z oceną

Formy zaliczenia:

• oceny cząstkowe za wykonanie zadań indywidualnych

• ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Jahołkowska, Antonina Kalinichenko
Prowadzący grup: Antonina Kalinichenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (w trakcie)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Antonina Kalinichenko
Prowadzący grup: Antonina Kalinichenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.