Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biomolecular Chemistry

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7-S.ENG-ER-02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biomolecular Chemistry
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy: Katalog przedmiotów dla studiów krótkoterminowych (Erasmus+ lub inne umowy o współpracy)
Punkty ECTS i inne: 21.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek studiów:

(tylko po angielsku) Chemistry

Semestr, w którym realizowany jest przedmiot:

(tylko po angielsku) SPRING

Pełny opis: (tylko po angielsku)

BIOMOLECULAR CHEMISTRY is a project that includs thematics blocks from the area of biochemistry, spectroscopic methods of identifying organic compounds, planning of organic synthesis, and materials chemistry) (Contact hours:180 Lab, 60 Tutorials, and Self-studies: 195) 21 ECTS;

BIOCHEMISTRY (6 ECTS, 45 Lab, 15 Tutorials, 60 Self-studies)

This thematic block's objective is to understand the body's functioning at the molecular level.

SPECTROSCOPIC METHODS OF IDENTIFYING ORGANIC COMPOUNDS (5 ECTS, 45 Lab, 15 Tutorials, 45 Self-studies)

This thematic block aims to familiarise students with identifying organic compounds using the most important spectroscopic methods.

PLANING OF ORGANIC SYNTHESIS (5 ECTS, 45 Lab, 15 Tutorials, 45 Self-studies)

The learning objectives of the proposed thematic block are preparation for multi-stage organic synthesis and modification of the target synthesis recipe based on available procedures. Expanding the synthesis skills of organic compounds, basically the preparation and design of a laboratory procedure.

MATERIALS CHEMISTRY (5 ECTS, 45 Lab, 15 Tutorials, 45 Self-studies)

This thematic block aims to familiarise students with the chemical structure, preparation, properties and application of various materials used in everyday life and industry, including plastics, metals, binding materials, ceramics and glass. The subject also assumes a description and explanation of the processes to which some of the materials are subjected as a result of exploitation.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

BIOCHEMISTRY LEARNING OUTCOMES

This thematic block's objective is to understand the body's functioning at the molecular level.

01. The student names and draws the structures of prokaryotic and eukaryotic plant and animal cells shows the differences between them, explains the relationship between the structure of the cell and its organelles and their function, and explains the importance of tissue specialisation in multicellular organisms.

02. The student knows the structure and functions of the essential components of the cell (carbohydrates, lipids, proteins, nucleic acids, hormones and vitamins).

03. The student knows the essential metabolic pathways and gives examples of metabolic interdependencies and mechanisms of metabolism regulation.

04. The student knows and understands the catalytic properties of macromolecules, the kinetic description of enzymatic reactions, and ways of regulating enzymatic activity.

05. The student knows the most critical components, the structure of biological membranes, and the types

of membrane transport of selected chemical compounds.

06. The student Knows the process of transferring genetic information and understands its essence.

07. The student determines the physicochemical properties of a compound based on its structure and

predicts its behaviour in chemical reactions (including enzymatic) and separation methods.

08. The student determines the kinetic parameters of enzymatic reactions, selects the analytical method

to monitor the course of the enzymatic reaction

09. The student uses the essential laboratory equipment: centrifuge, spectrophotometer, and pH meter.

10. The student performs basic separation techniques of macromolecules: column chromatography and

gel electrophoresis.

11. The student understands the interpenetration of disciplines in modern science - the need for a broad view and cooperation of specialists from many disciplines.

12. The student understands the importance of basic knowledge in biochemistry in business practice - industry, agriculture, and medicine.

13. The student is responsible for his/her and others' safety; knows how to deal with emergencies.

SPECTROSCOPIC METHODS OF IDENTIFYING ORGANIC COMPOUNDS LEARNING OUTCOMES:

01. The student has extensive knowledge of the structure and properties of chemical substances, including complex molecular systems.

02. The student knows experimental methods, including spectroscopic methods of analysis, used to study the properties of chemical substances.

03. The student can interpret mass spectra, nuclear magnetic resonance, UV-Vis and infrared spectra in the basic range.

04. The student knows the need for continuous learning to manage one's development independently.

05. The student can properly define priorities for implementing a task defined by himself or others.

PLANING OF ORGANIC SYNTHESIS LEARNING OUTCOMES:

01. The student has general knowledge of the primary methods of obtaining organic compounds, including their isolation and purification.

02. The student knows the basic types of organic reactions and their mechanistic interpretation.

03. The student knows the construction and principles of operation of the basic apparatus used in the organic chemistry laboratory.

04. Can plan and perform syntheses of organic compounds, recognising the various conditions of the procedures used.

05. The student uses laboratory equipment used in organic synthesis.

06. Can properly determine the priorities for the implementation of organic synthesis.

MATERIALS CHEMISTRY LEARNING OUTCOMES:

01. The student has knowledge of the nomenclature and chemical structure of polymeric materials, binding materials, ceramics, metals and glass used in practice.

02. The student knows the properties and applications of the listed materials.

03. The student knows how to obtain individual polymeric materials, glass, pig iron, steel, metals, binding and ceramic materials and how destructive processes occur from using materials.

04. The student knows methods for testing the properties of various materials.

05. Use laboratory equipment and experiment based on the preparation instructions.

06. Can analyse and interpret the obtained results.

07. The student can systematically and reliably keep a laboratory notebook and write reports from the exercise.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-03-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 240 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Poliwoda
Prowadzący grup: Bożena Frąckowiak-Wojtasek, Paweł Groch, Dawid Siodłak, Hubert Wojtasek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www6-4 (2024-07-15)