Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Anatomia człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7-S5-2-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Anatomia człowieka
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Literatura uzupełniająca:

Drake R.L., Wayne Vogl A., Mitchel A.W.M. Anatomia – Gray. Podręcznik dla studentów tom 1 – 3. Red. wyd. II polskiego: Bruska M., Ciszek B., Kowiański P., Maciejewski R., Woźniak W. Edra Urban & Partner, Wrocław 2016.

Narkiewicz O., Moryś J. Anatomia człowieka. Tom 1-4. PZWL, Warszawa 2015.

Abrahams P., Spratt J., Loukas M., Van Schoor A. McMinn & Abrahams polsko-angielski atlas anatomii klinicznej. Red wyd. polskiego: Gielecki J., Żurada A. Edra Urban& Partner, Wrocław 2014.


Skrócony opis:

Anatomia człowieka – podstawowe pojęcia, działy, historia. Osie i płaszczyzny ciała ludzkiego

Układ szkieletowy i stawowy.

Układ mięśniowy.

Układ sercowo-naczyniowy. Układ oddechowy.

Układ trawienny.

Układ moczowy. Układy płciowe.

Układ nerwowy. Narządy zmysłów.

Gruczoły wewnątrzwydzielnicze. Powłoka wspólna.

Pełny opis:

Układ szkieletowy i stawowy:

kręgosłup (budowa kręgu, kręgi szyjne, piersiowe, lędźwiowe, kość krzyżowa i guziczna, połączenia kręgów, połączenia kręgosłupa z czaszką); szkielet klatki piersiowej (budowa i podział żeber, mostek, połączenia żeber z kręgosłupem, połączenia żeber z mostkiem); kończyna górna (obręcz kończyny górnej: obojczyk, łopatka; kościec części wolnej kończyny górnej, połączenia kończyny górnej: staw mostkowo-obojczykowy, barkowo-obojczykowy, staw ramienny, staw łokciowy, staw promienno-nadgarstkowy, stawy ręki); kończyna dolna (kości obręczy kończyny dolnej: kość miedniczna; kości wolnej części kończyny dolnej: kość udowa, rzepka, kości podudzia, kości stopy; połączenia kończyny dolnej: staw krzyżowo-biodrowy, spojenie łonowe, staw biodrowy, kolanowy, połączenia między kośćmi goleni, stawy stopy); czaszka (kości mózgoczaszki, kości twarzoczaszki, jamy i doły czaszki, połączenia kości czaszki, staw skroniowo- żuchwowy)

Układ mięśniowy

mięśnie głowy (mięśnie wyrazowe, mięśnie żucia), powięź głowy; mięśnie szyi (mięśnie powierzchowne szyi, mięśnie środkowe i głębokie szyi), powięź szyi, trójkąty szyi; mięśnie grzbietu (powierzchowne mięśnie grzbietu, głębokie mięśnie grzbietu); mięśnie klatki piersiowej (powierzchowne mięśnie klatki piersiowej, głębokie mięśnie klatki piersiowej, przepona); mięśnie brzucha (mięśnie ściany przednio-bocznej, mięśnie ściany tylnej brzucha); mięśnie kończyny górnej (mięśnie obręczy kończyny górnej, mięśnie ramienia, mięśnie przedramienia, mięśnie ręki), dół i jama pachowa, dół podobojczykowy i trójkąt obojczykowo-piersiowy; mięśnie kończyny dolnej (mięśnie obręczy kończyny dolnej: mięśnie miednicy; mięśnie uda, goleni i stopy

Układ sercowo-naczyniowy:

serce (położenie, ściany serca, jamy serca, szkielet serca, unerwienie i unaczynienie serca), osierdzie; naczynia krwionośne (podział i budowa); układ tętniczy (aorta, główne naczynia tętnicze kończyny górnej i dolnej, pień trzewny, koło tętnicze mózgu); układ żylny (żyły powierzchniowe i głębokie kończyny górnej i dolnej, żyła wrotna); obiegi krwi (krążenie płucne, krążenie systemowe, krążenie wieńcowe); naczynia limfatyczne, węzły chłonne, śledziona

Układ oddechowy:

drogi oddechowe (nos zewnętrzny, jama nosowa, gardło, krtań, tchawica, oskrzela); płuca; opłucna

Układ trawienny:

przewód pokarmowy (jama ustna, język, zęby, gardło, przełyk, żołądek, dwunastnica, jelito cienkie, jelito grube); gruczoły trawienne (ślinianki, wątroba, trzustka); otrzewna

Układ moczowy. Układy płciowe:

nerki; przewody wyprowadzające mocz (moczowody, pęcherz moczowy, cewka moczowa; żeńska i męska); narządy płciowe żeńskie (wewnętrzne i zewnętrzne); narządy płciowe męskie (wewnętrzne i zewnętrzne)

Narządy zmysłów:

narząd wzroku (gałka oczna, narządy dodatkowe oka); narząd przedsionkowo-ślimakowy (ucho zewnętrzne, środkowe i wewnętrzne); narząd powonienia; narząd smaku

Układ nerwowy:

ośrodkowy układ nerwowy (mózgowie, rdzeń kręgowy); obwodowy układ nerwowy (nerwy czaszkowe, nerwy rdzeniowe); układ nerwowy autonomiczny

Gruczoły wewnątrzwydzielnicze. Powłoka wspólna.

przysadka, szyszynka, grasica, gruczoł tarczowy, gruczoły przytarczyczne, gruczoły nadnerczowe); budowa skóry przydatki skóry (włosy, paznokcie, gruczoły skóry)

Literatura:

Woźniak W. Anatomia człowieka. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2008.

Putz R., Pabst R. Sobotta – atlas anatomii człowieka. Tom 1, 2. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2006.

F.H. Netter. Redakcja wydania polskiego: Jędrzejewski K., Woźniak W. Atlas anatomii człowieka. Edra Urban & Partner, Wrocław, 2011.

Efekty uczenia się:

Wiedza

EKW1 zna prawidłową budowę anatomiczną organizmu ludzkiego

EKW2 zna podstawowe zależności między budową i funkcją

organizmu w warunkach zdrowia i choroby

Umiejętności

EKU1 stosuje mianownictwo anatomiczne do opisu stanu zdrowia

Kompetencje społeczne (postawy)

EKK1 ma świadomość społecznych uwarunkowań i ograniczeń wynikających z choroby i potrzeby propagowania zachowań

prozdrowotnych

Metody i kryteria oceniania:

Wykład egzamin test pisemny, próg zaliczeniowy 60%

Laboratorium zaliczenie z oceną ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych, aktywności na zajęciach oraz zaliczenia praktycznego z preparatów i modeli

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-03-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Nowak
Prowadzący grup: Paweł Grabarek, Marta Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Anatomia człowieka – podstawowe pojęcia, działy, historia. Osie i płaszczyzny ciała ludzkiego

Układ szkieletowy i stawowy.

Układ mięśniowy.

Układ sercowo-naczyniowy. Układ oddechowy.

Układ trawienny.

Układ moczowy. Układy płciowe.

Układ nerwowy. Narządy zmysłów.

Gruczoły wewnątrzwydzielnicze. Powłoka wspólna.

Pełny opis:

Układ szkieletowy i stawowy:

kręgosłup (budowa kręgu, kręgi szyjne, piersiowe, lędźwiowe, kość krzyżowa i guziczna, połączenia kręgów, połączenia kręgosłupa z czaszką); szkielet klatki piersiowej (budowa i podział żeber, mostek, połączenia żeber z kręgosłupem, połączenia żeber z mostkiem); kończyna górna (obręcz kończyny górnej: obojczyk, łopatka; kościec części wolnej kończyny górnej, połączenia kończyny górnej: staw mostkowo-obojczykowy, barkowo-obojczykowy, staw ramienny, staw łokciowy, staw promienno-nadgarstkowy, stawy ręki); kończyna dolna (kości obręczy kończyny dolnej: kość miedniczna; kości wolnej części kończyny dolnej: kość udowa, rzepka, kości podudzia, kości stopy; połączenia kończyny dolnej: staw krzyżowo-biodrowy, spojenie łonowe, staw biodrowy, kolanowy, połączenia między kośćmi goleni, stawy stopy); czaszka (kości mózgoczaszki, kości twarzoczaszki, jamy i doły czaszki, połączenia kości czaszki, staw skroniowo- żuchwowy)

Układ mięśniowy

mięśnie głowy (mięśnie wyrazowe, mięśnie żucia), powięź głowy; mięśnie szyi (mięśnie powierzchowne szyi, mięśnie środkowe i głębokie szyi), powięź szyi, trójkąty szyi; mięśnie grzbietu (powierzchowne mięśnie grzbietu, głębokie mięśnie grzbietu); mięśnie klatki piersiowej (powierzchowne mięśnie klatki piersiowej, głębokie mięśnie klatki piersiowej, przepona); mięśnie brzucha (mięśnie ściany przednio-bocznej, mięśnie ściany tylnej brzucha); mięśnie kończyny górnej (mięśnie obręczy kończyny górnej, mięśnie ramienia, mięśnie przedramienia, mięśnie ręki), dół i jama pachowa, dół podobojczykowy i trójkąt obojczykowo-piersiowy; mięśnie kończyny dolnej (mięśnie obręczy kończyny dolnej: mięśnie miednicy; mięśnie uda, goleni i stopy

Układ sercowo-naczyniowy:

serce (położenie, ściany serca, jamy serca, szkielet serca, unerwienie i unaczynienie serca), osierdzie; naczynia krwionośne (podział i budowa); układ tętniczy (aorta, główne naczynia tętnicze kończyny górnej i dolnej, pień trzewny, koło tętnicze mózgu); układ żylny (żyły powierzchniowe i głębokie kończyny górnej i dolnej, żyła wrotna); obiegi krwi (krążenie płucne, krążenie systemowe, krążenie wieńcowe); naczynia limfatyczne, węzły chłonne, śledziona

Układ oddechowy:

drogi oddechowe (nos zewnętrzny, jama nosowa, gardło, krtań, tchawica, oskrzela); płuca; opłucna

Układ trawienny:

przewód pokarmowy (jama ustna, język, zęby, gardło, przełyk, żołądek, dwunastnica, jelito cienkie, jelito grube); gruczoły trawienne (ślinianki, wątroba, trzustka); otrzewna

Układ moczowy. Układy płciowe:

nerki; przewody wyprowadzające mocz (moczowody, pęcherz moczowy, cewka moczowa; żeńska i męska); narządy płciowe żeńskie (wewnętrzne i zewnętrzne); narządy płciowe męskie (wewnętrzne i zewnętrzne)

Narządy zmysłów:

narząd wzroku (gałka oczna, narządy dodatkowe oka); narząd przedsionkowo-ślimakowy (ucho zewnętrzne, środkowe i wewnętrzne); narząd powonienia; narząd smaku

Układ nerwowy:

ośrodkowy układ nerwowy (mózgowie, rdzeń kręgowy); obwodowy układ nerwowy (nerwy czaszkowe, nerwy rdzeniowe); układ nerwowy autonomiczny

Gruczoły wewnątrzwydzielnicze. Powłoka wspólna.

przysadka, szyszynka, grasica, gruczoł tarczowy, gruczoły przytarczyczne, gruczoły nadnerczowe); budowa skóry przydatki skóry (włosy, paznokcie, gruczoły skóry)

Literatura:

Woźniak W. Anatomia człowieka. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2008.

Putz R., Pabst R. Sobotta – atlas anatomii człowieka. Tom 1, 2. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2006.

F.H. Netter. Redakcja wydania polskiego: Jędrzejewski K., Woźniak W. Atlas anatomii człowieka. Edra Urban & Partner, Wrocław, 2011.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-03-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Nowak
Prowadzący grup: Paweł Grabarek, Marta Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Anatomia człowieka – podstawowe pojęcia, działy, historia. Osie i płaszczyzny ciała ludzkiego

Układ szkieletowy i stawowy.

Układ mięśniowy.

Układ sercowo-naczyniowy. Układ oddechowy.

Układ trawienny.

Układ moczowy. Układy płciowe.

Układ nerwowy. Narządy zmysłów.

Gruczoły wewnątrzwydzielnicze. Powłoka wspólna.

Pełny opis:

Układ szkieletowy i stawowy:

kręgosłup (budowa kręgu, kręgi szyjne, piersiowe, lędźwiowe, kość krzyżowa i guziczna, połączenia kręgów, połączenia kręgosłupa z czaszką); szkielet klatki piersiowej (budowa i podział żeber, mostek, połączenia żeber z kręgosłupem, połączenia żeber z mostkiem); kończyna górna (obręcz kończyny górnej: obojczyk, łopatka; kościec części wolnej kończyny górnej, połączenia kończyny górnej: staw mostkowo-obojczykowy, barkowo-obojczykowy, staw ramienny, staw łokciowy, staw promienno-nadgarstkowy, stawy ręki); kończyna dolna (kości obręczy kończyny dolnej: kość miedniczna; kości wolnej części kończyny dolnej: kość udowa, rzepka, kości podudzia, kości stopy; połączenia kończyny dolnej: staw krzyżowo-biodrowy, spojenie łonowe, staw biodrowy, kolanowy, połączenia między kośćmi goleni, stawy stopy); czaszka (kości mózgoczaszki, kości twarzoczaszki, jamy i doły czaszki, połączenia kości czaszki, staw skroniowo- żuchwowy)

Układ mięśniowy

mięśnie głowy (mięśnie wyrazowe, mięśnie żucia), powięź głowy; mięśnie szyi (mięśnie powierzchowne szyi, mięśnie środkowe i głębokie szyi), powięź szyi, trójkąty szyi; mięśnie grzbietu (powierzchowne mięśnie grzbietu, głębokie mięśnie grzbietu); mięśnie klatki piersiowej (powierzchowne mięśnie klatki piersiowej, głębokie mięśnie klatki piersiowej, przepona); mięśnie brzucha (mięśnie ściany przednio-bocznej, mięśnie ściany tylnej brzucha); mięśnie kończyny górnej (mięśnie obręczy kończyny górnej, mięśnie ramienia, mięśnie przedramienia, mięśnie ręki), dół i jama pachowa, dół podobojczykowy i trójkąt obojczykowo-piersiowy; mięśnie kończyny dolnej (mięśnie obręczy kończyny dolnej: mięśnie miednicy; mięśnie uda, goleni i stopy

Układ sercowo-naczyniowy:

serce (położenie, ściany serca, jamy serca, szkielet serca, unerwienie i unaczynienie serca), osierdzie; naczynia krwionośne (podział i budowa); układ tętniczy (aorta, główne naczynia tętnicze kończyny górnej i dolnej, pień trzewny, koło tętnicze mózgu); układ żylny (żyły powierzchniowe i głębokie kończyny górnej i dolnej, żyła wrotna); obiegi krwi (krążenie płucne, krążenie systemowe, krążenie wieńcowe); naczynia limfatyczne, węzły chłonne, śledziona

Układ oddechowy:

drogi oddechowe (nos zewnętrzny, jama nosowa, gardło, krtań, tchawica, oskrzela); płuca; opłucna

Układ trawienny:

przewód pokarmowy (jama ustna, język, zęby, gardło, przełyk, żołądek, dwunastnica, jelito cienkie, jelito grube); gruczoły trawienne (ślinianki, wątroba, trzustka); otrzewna

Układ moczowy. Układy płciowe:

nerki; przewody wyprowadzające mocz (moczowody, pęcherz moczowy, cewka moczowa; żeńska i męska); narządy płciowe żeńskie (wewnętrzne i zewnętrzne); narządy płciowe męskie (wewnętrzne i zewnętrzne)

Narządy zmysłów:

narząd wzroku (gałka oczna, narządy dodatkowe oka); narząd przedsionkowo-ślimakowy (ucho zewnętrzne, środkowe i wewnętrzne); narząd powonienia; narząd smaku

Układ nerwowy:

ośrodkowy układ nerwowy (mózgowie, rdzeń kręgowy); obwodowy układ nerwowy (nerwy czaszkowe, nerwy rdzeniowe); układ nerwowy autonomiczny

Gruczoły wewnątrzwydzielnicze. Powłoka wspólna.

przysadka, szyszynka, grasica, gruczoł tarczowy, gruczoły przytarczyczne, gruczoły nadnerczowe); budowa skóry przydatki skóry (włosy, paznokcie, gruczoły skóry)

Literatura:

Woźniak W. Anatomia człowieka. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2008.

Putz R., Pabst R. Sobotta – atlas anatomii człowieka. Tom 1, 2. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2006.

F.H. Netter. Redakcja wydania polskiego: Jędrzejewski K., Woźniak W. Atlas anatomii człowieka. Edra Urban & Partner, Wrocław, 2011.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www5-4 (2024-07-15)