Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody przechowywania bioproduktów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: KZ-06-06-000001 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody przechowywania bioproduktów
Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii
Grupy: Kursy zmienne ogólnouczelniane ogólne
Przedmioty ogólnouczelniane do wyboru (studia stacjonarne)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Poznanie metod zamrażania i suszenia bioproduktów stosowanych w warunkach przemysłowych i laboratoryjnych

Pełny opis:

Kolekcje szczepów przemysłowych.

Teoretyczne podstawy procesu zamrażania.

Zmiana cech bioproduktów i metody ich zamrażania.

Krioprotektanty.

Teoretyczne podstawy procesu suszenia.

Termostabilność i kserostabilność mikroorganizmów.

Wady i zalety stosowanych metod suszenia.

Liofilizacja.

Literatura:

Bednarski W., Fiedurka J.. Podstawy biotechnologii przemysłowej. WNT, Warszawa, 2007.

Gruda Z., Postolski J.. Zamrażanie żywności. WNT, Warszawa, 1999.

Szewczyk K.W.. Technologia biochemiczna. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1997.

Kuc P.S., Tutowa E.G.. Suszenie produktów biosyntezy. WNT, Warszawa, 1991.

Pijanowski E., Mieczysław D., Dłużewska A., Jarczyk A.. Ogólna technologia żywności. WNT, Warszawa, 1996.

Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z.. Mikrobiologia techniczna. Tom 1 – Mikroorganizmy i środowiska ich wystę-powania. PWN, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

Student charakteryzuje stosowane w przemyśle i praktyce laboratoryjnej procesy zamrażania i suszenia bioproduktów.

Student wyjaśnia wpływ niskich i wysokich temperatur na drobnoustroje.

Student wykazuje umiejętność zdobywania informacji, ich selekcji i krytycznej analizy.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach: 50% składowej oceny końcowej.

Test zaliczeniowy treści wykładów: 50% składowej oceny końcowej.

Próg zaliczenia przedmiotu: 50% sumy punktów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.