Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: KZ-06-06-000010 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia środowiska
Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii
Grupy: Kursy zmienne ogólnouczelniane ogólne
Przedmioty ogólnouczelniane do wyboru (studia stacjonarne)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie z mikroorganizmami występującymi w środowisku.

Wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy i analizy mikrobiologicznej środowiska.

Pełny opis:

Metody biologiczne, biochemiczne w badaniach mikrobiologicznych środowiska naturalnego. Pobór i przygotowanie próbek do badań oraz ich analiza mikrobiologiczna. Analiza mikrobiologiczna wybranych środowisk naturalnych: gleba, wody powierzchniowe, ścieki, powietrze, rośliny itp. Wykrywanie i charakterystyka mikroorganizmów wskaźnikowych oraz grup fizjologicznych drobnoustrojów. Metody oceny stanu sanitarnego środowiska. Analiza porównawcza środowisk naturalnych pod kątem ilościowym i jakościowym występowania drobnoustrojów. Obowiązujące normy zanieczyszczenia mikroorganizmami dla różnych środowisk naturalnych.

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:

• Libudzisz L., Kowal K., Żakowska Z.: Mikrobiologia techniczna. Mikroorganizmy w biotechnologii, ochronie środowiska i produkcji żywności. Tom 2, PWN, Warszawa, 2007

• Ratledge C., Kristiansen B.: Podstawy biotechnologii, PWN, Warszawa, 2011

• Błaszczyk M.: Mikrobiologia środowisk, PWN, Warszawa, 2010

B. Literatura uzupełniająca

• Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z.: Mikrobiologia techniczna, Mikroorganizmy i środowiska ich występowania . Tom 1, PWN, Warszawa, 2008

• Chmiel A.: Biotechnologia. Podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne. PWN, Warszawa, 1998

• Nicklin J., Graeme – Cook K., Killington R.: Krótkie wykłady – mikrobiologia, PWN, Warszawa, 2004

• Błaszczyk M.: Mikroorganizmy w ochronie środowiska, PWN, Warszawa, 2007

Efekty uczenia się:

Wiedza

- ma wiedzę oraz potrafi przedstawić znaczenie i funkcjonowanie

drobnoustrojów w różnych środowiskach naturalnych, opisuje metody ich wykorzystania w ochronie środowiska

- zna różnorodne metody służące do izolacji i identyfikacji mikroorganizmów występujących w środowisku

Umiejętności

- wykonuje zadania badawcze, potrafi przeprowadzić analizę mikrobiologiczną środowiska i sformułować odpowiednie wnioski z wykorzystaniem literatury naukowej

- posiada umiejętność wyizolowania i zdiagnozowania mikroorganizmów występujących w środowisku

- potrafi zastosować normy i rozporządzenia obowiązujące w analizie i ocenie jakości mikrobiologicznej środowiska

Kompetencje społeczne (postawy)

- potrafi współdziałać w grupie i przyjmuje w niej różne role

- wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowanych technik badawczych i tworzenie warunków bezpiecznej pracy w laboratorium mikrobiologicznym

Metody i kryteria oceniania:

Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie:

- kompletność, poprawność merytoryczna wykonanych sprawozdań z przeprowadzonych ćwiczeń,

- aktywność na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-03-01 - 2020-09-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.