Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza mikrobiologiczna żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: KZ-06-06-000011 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza mikrobiologiczna żywności
Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii
Grupy: Kursy zmienne ogólnouczelniane ogólne
Przedmioty ogólnouczelniane do wyboru (studia stacjonarne)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie z mikroorganizmami występującymi w żywności i przemyśle spożywczym.

Wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania analizy mikrobiologicznej żywności.

Pełny opis:

Przygotowanie próbek żywności do badań oraz ich analiza mikrobiologiczna. Analiza mikrobiologiczna wybranych produktów: mięsa i produktów mięsnych, owoców i warzyw, suszu i przypraw, pasz treściwych i kiszonek. Charakterystyka drobnoustrojów wskaźnikowych i metody oceny stanu sanitarnego żywności. Mikrobiologiczne psucie produktów rolno-spożywczych - aktywność lipolityczna, proteolityczna i amylolityczna mikroorganizmów. Obowiązujące normy zanieczyszczenia mikroorganizmami dla wybranych produktów spożywczych oraz pasz. Badanie stanu sanitarnego warunków produkcji żywności - analiza mikrobiologiczna wody, powietrza, pomieszczeń oraz opakowań Systemy zarządzania jakością HACCP w produkcji żywności.

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć

• Libudzisz L., Kowal K., Żakowska Z.: Mikrobiologia techniczna. Mikroorganizmy w biotechnologii, ochronie środowiska i produkcji żywności. Tom 2, PWN, Warszawa, 2007

• Ratledge C., Kristiansen B.: Podstawy biotechnologii, PWN, Warszawa, 2011

• Burbianka M., Pliszka A., Burzyńska H.: Mikrobiologia żywności. PZWL, Warszawa, 1983

B. Literatura uzupełniająca

• Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z.: Mikrobiologia techniczna, Mikroorganizmy i środowiska ich występowania . Tom 1, PWN, Warszawa, 2008

• Dłużewski M., Dłużewska A.: Technologia żywności. WSiP, Warszawa 2008

• Chmiel A.: Biotechnologia. Podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne. PWN, Warszawa, 1998

• Nicklin J., Graeme – Cook K., Killington R.: Krótkie wykłady – mikrobiologia, PWN, Warszawa, 2004

Efekty uczenia się:

Wiedza

- posiada wiedzę na temat mikroorganizmów występujących w żywności i przemyśle spożywczym

- zna różnorodne metody służące do izolacji i identyfikacji mikroorganizmów występujących w żywności

Umiejętności

- wykonuje zadania badawcze, potrafi przeprowadzić analizę mikrobiologiczną produktów żywnościowych i sformułować odpowiednie wnioski z wykorzystaniem literatury naukowej

- posiada umiejętność wyizolowania i zdiagnozowania mikroorganizmów występujących w żywności

- potrafi zastosować normy i rozporządzenia obowiązujące w analizie i ocenie jakości mikrobiologicznej żywności

Kompetencje społeczne (postawy)

- potrafi współdziałać w grupie i przyjmuje w niej różne role

- wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowanych technik badawczych i tworzenie warunków bezpiecznej pracy w laboratorium mikrobiologicznym

Metody i kryteria oceniania:

Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie:

- kompletność, poprawność merytoryczna wykonanych sprawozdań z przeprowadzonych ćwiczeń

- wykonanie pracy zaliczeniowej

- aktywność na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grata, Małgorzata Nabrdalik
Prowadzący grup: Małgorzata Nabrdalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-03-01 - 2020-09-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.