Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Glony w biotechnologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: KZ-06-06-000014 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Glony w biotechnologii
Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii
Grupy: Kursy zmienne ogólnouczelniane ogólne
Plan kursów ogólnouczelnianych IIŚiB (semestr letni 2019/2020)
Przedmioty ogólnouczelniane do wyboru (studia stacjonarne)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Poznanie podstawowych pojęć dotyczących budowy, fizjologii i systematyki glonów; poznanie procesów biotechnologicznych, w których wykorzystywana jest biomasa glonów; poznanie praktycznego wykorzystania glonów w kosmetologii.

Pełny opis:

Budowa komórek i plech glon: m.in. Spirulina sp., Nostoc sp., Fucus sp., Ulva sp., Chlorella sp., Spirogyra sp., Cla-dophora sp., Porphyra sp. Glony jako wskaźnik zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkim – pomiary pH-metryczne i konduktometryczne. Sorpcja metali ciężkich na glonach Spirogyra sp. i Palmaria palmate - metoda statyczna. Sorpcja metali ciężkich na glonach Spirogyra sp. i Palmaria palmate - metoda dynamiczna. Glony w kosmetologii – właściwości fizykochemiczne biopreparatów. Glony - pokarm przyszłości.

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:

1. Kadłubowska J.: Zarys algologii, PWN, Warszawa 1975.

2. Bucka H.: Glony pro- i eukariotyczne zbiorowisk fitoplanktonu w zbiornikach wodnych Polski południowej, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Zakład Biologii Wód im. Karola Starmacha, 2007.

3. Kawecka B.: Zarys ekologii glonów wód słodkich i środowisk lądowych, PWN, Warszawa 1994.

4. Schwarz G.: Leki i kosmetyki z morskiej apteki, Wyd. Amber, Warszawa 2003.

B. Literatura uzupełniająca

1. Wardencki W. (praca zbiorowa): Bioanalityka w ocenie zanieczyszczenia środowiska, CEEAM, Gdańsk 2004.

2. Borowitzka M.A.: Micro-algal biotechnology, Cambridge University Press, Cambridge 1992.

Efekty uczenia się:

Wiedza

W1 zna podstawowe i powiązane z innymi dziedzinami wiedzy mechanizmy zachodzące z wykorzystaniem glonów, wykazuje się znajomością fachowego słownictwa z zakresu algologii,

W2 zna podstawowe informacje na temat wykorzystania glonów w biomonitoringu.

W3 zna podstawowe informacje na temat zastosowania glonów w przemyśle farmaceutyczno-kosmetycznym.

W4 zna podstawowe informacje na temat wykorzystania glonów w biotechnologii.

Umiejętności

U1 potrafi pracować samodzielnie i zespołowo rozwiązując problemy z zakresu biotechnologii kosmetologicznej,

U2 potrafi prowadzić i monitorować procesy z wykorzystaniem glonów,

U3 potrafi opracować uzyskane wyniki eksperymentu,

U4 posiada umiejętność zdobywania wiedzy z różnych źródeł.

Kompetencje społeczne (postawy)

K1 rozumie potrzebę pogłębiania swojej wiedzy w zakresie biotechnologii kosmetologicznej,

K2 jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo podczas pracy z materiałem biologicznym i odczynnikami chemicznymi

K3 wykazuje się inicjatywa podczas podejmowanych działań.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena za wykonanie sprawozdań, aktywność podczas zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Rajfur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Rajfur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Rajfur
Prowadzący grup: Małgorzata Rajfur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-03-01 - 2020-09-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Rajfur
Prowadzący grup: Małgorzata Rajfur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.