Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biotechnologia w produkcji piwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: KZ-06-06-000016 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biotechnologia w produkcji piwa
Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii
Grupy: Kursy zmienne ogólnouczelniane ogólne
Plan kursów ogólnouczelnianych IIŚiB (semestr letni 2019/2020)
Przedmioty ogólnouczelniane do wyboru (studia stacjonarne)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Uzyskanie wiedzy dotyczącej technologii produkcji słodu i piwa

Pełny opis:

Pojęcia stosowane w technologii browarnictwa.

Surowce browarnicze: jęczmień, chmiel, woda, drożdże.

Produkcja słodu: czyszczenie, sortowanie, suszenie, kiełkowanie i magazynowanie.

Wytwarzanie brzeczki: śrutowanie, zacieranie, filtracja zacieru, gotowanie brzeczki, wydajność warzelni, chłodzenie i klarowanie brzeczki.

Produkcja piwa: hodowla czystych kultur drożdży, przemiany zachodzące podczas fermentacji i dojrzewania, klasyczna fermentacja, fermentacja i dojrzewanie piwa w tankach, filtracja piwa, trwałość biologiczna piwa, karbonizacja piwa, specjalne metody wytwarzania piwa.

Rozlew piwa.

Piwo jako produkt gotowy: podstawowe składniki piwa, smak i pienistość, różne gatunki piwa i ich charakterystyka.

Literatura:

Wykaz literatury:

Kunze W., Technologia słodu i piwa. Wyd. Piwochmiel sp.z o.o., Warszawa 1999.

Bednarski W. Postępy w technologii i analityce piwa: IV seminarium, Gołuń, 19-21.10.1998, Wyd. ART., 198.

Lewis M.J., Young T.W., Piwowarstwo, PWN, Warszawa, 2001

Efekty uczenia się:

Student nabywa wiedzy na temat technologii produkcji słodu i piwa.

Student zna metody oceny jakościowej piwa i surowców do jego produkcji.

Student wykazuje umiejętność zdobywania informacji, ich selekcji i krytycznej analizy.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

obecność na zajęciach: 80% składowej oceny końcowej,

aktywność na zajęciach, udział w dyskusji: 20% składowej oceny końcowej,

próg zaliczenia przedmiotu: 50% sumy punktów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sławomir Wierzba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sławomir Wierzba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Wierzba
Prowadzący grup: Sławomir Wierzba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-03-01 - 2020-09-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Wierzba
Prowadzący grup: Sławomir Wierzba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.