Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rośliny źródło zdrowia i urody

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: KZ-06-06-000017 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rośliny źródło zdrowia i urody
Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii
Grupy: Kursy zmienne ogólnouczelniane ogólne
Przedmioty ogólnouczelniane do wyboru (studia stacjonarne)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Umiejętność rozpoznawania gatunków roślin wykorzystywanych w produkcji kosmetyków i przemyśle farmaceutycznym. Zapoznanie z surowcami kosmetycznymi oraz ich praktycznym wykorzystaniem.

Pełny opis:

Identyfikacja wybranych gatunków roślin zielnych, drzew i krzewów stosowanych w kosmetologii, i farmaceutyce. Pozyskanie surowców zielarskich. Metody przygotowania, konserwacji oraz przechowywania surowców zielarskich. Metody oceny jakości surowców zielarskich. Zioła oraz ich trujące sobowtóry. Rośliny lecznicze i ich praktyczne zastosowanie

Literatura:

1. Hlava B., Stary F., Pospisil F. 1984. Rośliny kosmetyczne. PWRiL. Warszawa

2. Anioł-Kwiatkowska J. 1992. Rośliny kosmetyczne. WSiP. W-wa

3. Ożarowski A., Jaroniewski W. 1989. Rośliny lecznicze i ich praktyczne zastosowanie. Instytut Wy-dawniczy Związków Zawodowych. W-wa.

4. Bohne B., Dietze P. 2008. Rośliny lecznicze od A do Z. KDC. W-wa.

5. Polakowska M. 1982. Leśne rośliny zielarskie. PWRiL. W-wa.

6. Zioła i rośliny lecznicze. 2007. Przewodnik. Studium wydawnicze. Olsztyn.

7. Koźmińska – Kubarska A. 1984. Zarys kosmetyki lekarskiej. PZWL. Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza

• zna surowce kosmetyczne

• zna metody przygotowania, konserwacji oraz przechowywania surowców zielarskich

Umiejętności

• rozpoznaje gatunki roślin wykorzystywane w kosmetologii i farmaceutyce

• potrafi określić praktyczne zastosowanie roślin leczniczych w zależności od składników zawartych w surowcach.

Kompetencje społeczne

• potrafi współdziałać i pracować w grupie realizującej określone zadanie

Metody i kryteria oceniania:

trzon zajęć prowadzi prowadzący w formie prezentacji multimedialnej oraz pokazów okazów roślin w stanie świeżym i jako surowiec w połączeniu z gotowymi produktami pochodzenia roślinnego.

Kryteria oceny:

ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie oceny prezentacji krótkich not problemowych (70% składowej oceny końcowej, próg zaliczeniowy 50%), oraz aktywności studenta na zajęciach (30% składowej oceny końcowej, próg zaliczeniowy 100%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Sporek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-03-01 - 2020-09-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.