Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mniej znane oblicza grzybów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: KZ-06-06-000019 Kod Erasmus / ISCED: 13.1 / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Mniej znane oblicza grzybów
Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii
Grupy: Kursy zmienne ogólnouczelniane ogólne
Przedmioty ogólnouczelniane do wyboru (studia stacjonarne)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów ze stanowiskiem grzybów wśród organizmów żywych.

Zapoznanie z bioróżnorodnością wśród grzybów.

Zapoznanie z rolą grzybów w ekosystemach.

Zapoznanie ze znaczeniem grzybów dla człowieka.

Pełny opis:

Pozycja grzybów wśród organizmów. Warunki rozwoju i rozprzestrzeniania się grzybów. Morfologia i biologia grzybów oraz organizmów grzybopodobnych. Ekologia grzybów i ich rola w ekosystemie. Znaczenie gospodarcze grzybów - choroby roślin, psucie się produktów, choroby zwierząt i ludzi, korozja biologiczna, znaczenie grzybów w produkcji substancji specyficznych i żywności. Grzyby jadalne, trujące. Obserwacje mikroskopowe – różnorodność morfologiczna grzybów.

Literatura:

1. Szweykowscy A. i J., Botanika, PWN, Warszawa, rok wydania dowolny.

2. Podbielkowski Z., Rejment-Grochowska I., Skirgiełło A., 1979, Rośliny zarodnikowe (wyd. 2), PWN, Warszawa.

3. Kirk B., The Fifth Kingom, Mycologue Publications, http://www.mycolog.com.

4. Atlasy grzybów – dowolne pozycje

5. https://www.boundless.com/biology/fungi/ lub podobne strony

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student:

- orientuje się w zakresie bioróżnorodności grzybów

- posiada wiedzę o roli grzybów w środowisku

- zna znaczenie grzybów w gospodarce człowieka

Umiejętności

Student:

- umie wyjaśnić znaczenie grzybów w środowisku oraz różnych aspektach życia człowieka

Kompetencje społeczne (postawy)

Student:

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

- potrafi ocenić zagrożenia i korzyści płynące z wykorzystywania grzybów

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach, dokumentacja obserwacji

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Moliszewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-03-01 - 2020-09-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Moliszewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.