Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Czy jestesmy sami? Biologiczne rozważania o możliwości istnienia życia w kosmosie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: KZ-06-06-000025 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Czy jestesmy sami? Biologiczne rozważania o możliwości istnienia życia w kosmosie
Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii
Grupy: Kursy zmienne ogólnouczelniane humanistyczne
Plan kursów ogólnouczelnianych IIŚiB (semestr letni 2019/2020)
Przedmioty ogólnouczelniane do wyboru (studia stacjonarne)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Na zajęciach można zdobyć wiedzę o tym, czym jest życie, jakie przybiera formy, czego potrzebuje by istnieć, a następnie poznać możliwość istnienia życia w warunkach pozaziemskich. Jako wstęp do rozważań posłuży historia życia na Ziemi skonfrontowana z wyobrażeniami życia pozaziemskiego w kulturze dawnej i współczesnej. Przytoczone zostaną programy poszukiwania życia poza Ziemią oraz obszary zainteresowania dzisiejszej nauki w tej tematyce. Wskazane zostaną najbardziej perspektywiczne kierunki poszukiwań życia pozaziemskiego biorąc pod uwagę czynniki i uwarunkowania środowiskowe oraz stopień uorganizowania takiego życia.

Pełny opis:

Definicja życia, jego historia, formy oraz zasięg występowania na Ziemi, programy poszukiwań życia pozaziemskiego, wyobrażenia na temat życia pozaziemskiego w przestrzeni kulturowej i historii człowieka, analiza ciał niebieskich Układu Słonecznego oraz spoza naszego układu pod kątem możliwości istnienia życia, bilans strat i korzyści płynących z kontaktu z życiem pozaziemskim, rozważania o pozaziemskiej inteligencji. Dziedziny i narzędzia nauki zaangażowane w poszukiwania życia poza Ziemią.

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. Galaktyki i Budowa Wszechświata, Michał Jaroszyński, PWN 1993 lub nowsze

A.2 Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik ekologii ogólnej. January Weiner, PWN 2012

B. Literatura uzupełniająca

B.1 Dzieje życia na Ziemi (wydanie III) Wprowadzenie do paleobiologii. Jerzy Dzik, PWN 2009

B.2 Gwiazdy i materia międzygwiazdowa", M. Kubiak PWN, 1994

Efekty uczenia się:

W1 Student potrafi określić najważniejsze , wdrożone programy poszukiwania życia pozaziemskiego,

W2 Zna możliwości i zasięg występowania ziemskich form życia życia na Ziemi,

W3 Potrafi wskazać wraz z uzasadnieniem te miejsca w kosmosie, w których istnienie życia jest bardziej prawdopodobne.

W4 Poznaje udział ludzkich wyobrażeń na temat życia pozaziemskiego w kulturze i historii człowieka,

W5 Rozumie perspektywy i ograniczenia w obrębie rozprzestrzeniania się życia w kosmosie.

U1 Student potrafi samemu sięgać po właściwą literaturę, w tym anglojęzyczną, aby poszerzać swoją wiedzę w tematyce omówionej na zajęciach

U2 Rozwija umiejętność krytycznego oraz kreatywnego myślenia o poruszonych na zajęciach zagadnieniach.

K1 Dostrzega korzyści i zagrożenia dla całej społeczności ludzkiej w obliczu odkrycia pozaziemskiego życia.

K2 Uzmysławia sobie wyjątkowość procesu jakim jest życie na poziomie ogólnym i jednostkowym.

Metody i kryteria oceniania:

A. Sposób zaliczenia

zaliczenie z oceną

B. Formy zaliczenia

ocena zaliczeniowa na podstawie obecności na wykładzie oraz przygotowanej prezentacji

C. Podstawowe kryteria

obecność

Praktyki zawodowe:

Zajęcia odbywać się będą w sali nr 413 na ul. Kominka 6 (wysoki budynek - nowy) na ostatnim piętrze w auli. Póki nie ustalimy inaczej 16:30 pierwsza grupa, 17:15 druga grupa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grzegorz Oloś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grzegorz Oloś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Oloś
Prowadzący grup: Grzegorz Oloś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-03-01 - 2020-09-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Oloś
Prowadzący grup: Grzegorz Oloś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.