Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Genetycznie modyfikowane organizmy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: KZ-06-06-000029 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Genetycznie modyfikowane organizmy
Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii
Grupy: Przedmioty ogólnouczelniane do wyboru (studia stacjonarne)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z zagadnieniem organizmów modyfikowanych genetycznie oraz metodami ich otrzymywania.

Przedstawienie kierunków modyfikacji genetycznych mikroorganizmów, roślin i zwierząt.

Przedstawienie możliwości wykorzystania GMO (do produkcji biofarmaceutyków, w terapii chorób, GMO jako pożywienie, GMO jako dawcy narządów do przeszczepów, GMO w ochronie środowiska)

Zapoznanie studentów z uwarunkowaniami prawnymi związanymi z GMO w Polsce

Przedstawienie zagrożeń związanych z GMO (zdrowotnych, ekologicznych).

Pełny opis:

Problematyka wykładu:

Metody otrzymywania GMO. Dominujące kierunki modyfikacji genetycznych mikroorganizmów, zwierząt i roślin. Sposoby wykorzystania GMO: w farmacji, medycynie, ochronie środowiska, rolnictwie. Zagrożenia związane z produkcją, konsumpcją oraz uwolnieniem GMO do środowiska. Metody wykrywania GMO (np. w żywności). Aktualny stan prawny dotyczący GMO w Polsce.

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

Publikacje naukowe w czasopismach specjalistycznych, np.

Tyczewska A., Bąkowska-Żywicka K.: Zwierzęta jako bioreaktory – przyszłość przemysłu farmaceutycznego? Biotechnologia 2008; 3; 64-70

Lehrer S.B.: Potential Health Risks of Genetically Modified Organisms: How Can Allergens be Assessed and Minimized Agricultural Biotechnology and the Poor

Montaldo H.: Genetic engineering applications in animal breeding. Electronic Journal of Biotechnology 2006; Vol.9 No.2

Zhang D., Guo J.: The Development and Standardization of Testing Methods for Genetically Modified Organisms and their Derived Products.Journal of Integrative Plant Biology 2011; 53: 539–551

Konopka W.: Zwierzęta transgeniczne w neurobiologii. Konferencja „Nowe metody w neurobiologii” 2004

Smorąg Z., Słomski R., Jura J., Lipiński D., Skrzyszowska M.: Transgeniczne świnie jako dawcy tkanek i narządów do transplantacji u ludzi. Przegląd hodowlany nr 11/2011

Domingo J.: Toxicity Studies of Genetically Modified Plants: A Review of the Published Literature. Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 2007; 47:721–733

Linkiewicz A., Wiśniewska I., Sowa S.: Molekularne metody wykrywania i identyfikacji organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO). Biotechnologia 2006;3: 44-52

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

Jw.

Efekty uczenia się:

Wiedza

W1 definiuje pojęcie organizmy modyfikowane genetycznie

W2 wymienia kierunki modyfikacji genetycznych różnych organizmów

W3 wskazuje możliwości wykorzystania GMO

W4 zna obowiązujące przepisy prawne dotyczące GMO w Polsce

W5 zna potencjalne zagrożenia związane z GMO

Umiejętności

U1 dokonuje syntezy danych pochodzących z różnych źródeł i wyciąga na tej podstawie wnioski

U2 krytycznie ocenia informacje pochodzące z prasy, telewizji, dyskutuje przedstawiając naukowe racje

Kompetencje społeczne (postawy)

K1 wykazuje zainteresowanie podstawowymi zjawiskami i procesami przyrodniczymi, w szczególności biotechnologicznymi

Metody i kryteria oceniania:

wykazanie się wiedzą: do uzyskania zaliczenia konieczne jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na połowę zagadnień poruszonych w pytaniach

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.