Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Niewidzialny świat mikroorganizmów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: KZ-06-06-000030 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Niewidzialny świat mikroorganizmów
Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii
Grupy: Kursy zmienne ogólnouczelniane ogólne
Przedmioty ogólnouczelniane do wyboru (studia stacjonarne)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Dostarczenie wiedzy dotyczącej różnorodności mikroorganizmów spotykanych w środowisku człowieka m.in przedmioty codziennego użytku, kosmetyki, żywność oraz ich wpływem na organizm człowieka. Poznanie praktycznych metod ograniczania lub eliminacji niepożądanych mikroorganizmów.

Pełny opis:

Mikroorganizmy środowisk naturalnych oraz przedmiotów codziennego użytku np. telefon, komputer . Żywność jako środowisko występowania drobnoustrojów i ich wpływ na jej jakość sensoryczną. Mikroorganizmy w kosmetykach , farmaceutykach. Probiotyki i ich wpływ na zdrowie człowieka. Zatrucia i zakażenia pokarmowe pochodzenia bakteryjnego (intoksykacje, toksykoinfekcje, septicemie). Biologiczne działanie mykotoksyn grzybów strzępkowych na organizm człowieka. Sposoby ograniczania, eliminacji i unieczynniania drobnoustrojów.

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć :

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

•Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z.: Mikrobiologia techniczna, Mikroorganizmy i środowiska ich występowania . Tom 1, PWN, Warszawa, 2008

•Libudzisz L., Kowal K., Żakowska Z.: Mikrobiologia techniczna. Mikroorganizmy w biotechnologii, ochronie środowiska i produkcji żywności. Tom 2, PWN, Warszawa, 2007

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

•Burbianka M., Pliszka A., Burzyńska St.: Mikrobiologia żywności, PZWL Warszawa 1983

•Virella G.: Mikrobiologia i choroby zakaźne, Urban&Partner Wrocław 2000.

•B. Literatura uzupełniająca

Czasopisma: Medycyna środowiskowa, Postępy mikrobiologii, Przegląd epidemiologiczny, Wiadomości lekarskie, Roczniki PZH.

•Zaleski S. J.: Mikrobiologia żywności pochodzenia zwierzęcego, WNT Warszawa, 1985.

Efekty uczenia się:

Wiedza

•zna podstawowe informacje na temat drobnoustrojów, w tym chorobotwórczych występujących w różnych środowiskach i ich wpływu na organizm człowieka,

•potrafi wymienić pożyteczne mikroorganizmy i ich praktyczne zastosowanie,

•ma wiedzę na temat metod ograniczania lub eliminacji niepożądanych mikroorganizmów

Umiejętności

•potrafi pozyskiwać informacje z literatury naukowej, baz danych, integrować je w spójną całość,

•wykazuje umiejętność opracowania zadanego problemu w ramach tematyki poruszanej na zajęciach z poprawną dokumentacją,

Kompetencje społeczne (postawy)

•rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób,

•potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, wykazuje poszanowanie pracy własnej i innych,

Metody i kryteria oceniania:

•obecność na zajęciach i aktywność studenta

•ocena pracy zaliczeniowej ustalana w oparciu o wartość merytoryczną: dobór słownictwa, rodzaj wykorzystanych źródeł informacji

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grata
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-03-01 - 2020-09-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.