Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Grzyby i bakterie w kuchni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: KZ-06-06-000031 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Grzyby i bakterie w kuchni
Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii
Grupy: Kursy zmienne ogólnouczelniane ogólne
Przedmioty ogólnouczelniane do wyboru (studia stacjonarne)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie z mikroorganizmami występującymi w żywności.

Wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania mikroorganizmów w żywności.

Pełny opis:

Izolacja mikroorganizmów występujących w żywności. Wykonanie preparatów mikroskopowych z produktów spożywczych. Obserwacje mikroskopowe. Grzyby wykorzystywane w produkcji serów. Wartości odżywcze grzybów. Jak przygotować dobry zaczyn z drożdży. Bakterie fermentacji mlekowej w mlecznych napojach fermentowanych i nie tylko. Jak zrobić dobrą kiszonkę. Produkty probiotyczne jako żywność funkcjonalna. Tradycyjne technologie produkcji piwa i wina. Nastawy winiarskie. Podstawy uprawy winorośli, biologia i chemia winogron. Zasady degustacji, regiony winiarskie, zdrowotne i kulturowe aspekty wina. Psucie się żywności.

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

• Libudzisz L., Kowal K., Żakowska Z.: Mikrobiologia techniczna. Mikroorganizmy w biotechnologii, ochronie środowiska i produkcji żywności. Tom 2, PWN, Warszawa, 2012

• Ratledge C., Kristiansen B.: Podstawy biotechnologii, PWN, Warszawa, 2011

• Burbianka M., Pliszka A., Burzyńska H.: Mikrobiologia żywności. PZWL, Warszawa, 1983

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

• Chmiel A.: Biotechnologia. Podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne. PWN, Warszawa, 1998

• Nicklin J., Graeme – Cook K., Killington R.: Krótkie wykłady – mikrobiologia, PWN, Warszawa, 2012

B. Literatura uzupełniająca

• Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z.: Mikrobiologia techniczna, Mikroorganizmy i środowiska ich występowania . Tom 1, PWN, Warszawa, 2010

• Dłużewski M., Dłużewska A.: Technologia żywności. WSiP, Warszawa 2008

Efekty uczenia się:

Wiedza

W1 Posiada wiedzę na temat mikroorganizmów występujących w żywności

W2 Posiada wiedzę na temat zagrożeń wynikających z obecności mikroorganizmów potencjalnie chorobotwórczych w kuchni

Umiejętności

U1Potrafi przeprowadzić wyizolować z produktów spożywczych mikroorganizmy

U2 Potrafi rozpoznać mikroorganizmy występujące w kuchni

Kompetencje społeczne (postawy)

K1 Potrafi współdziałać w grupie i przyjmuje w niej różne role

K2 Zna zasady BHP obowiązujące w pracowni mikrobiologicznej

Metody i kryteria oceniania:

Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie:

- kompletność, poprawność merytoryczna wykonanych sprawozdań z przeprowadzonych warsztatów

- obecność i aktywność na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Nabrdalik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-03-01 - 2020-09-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.