Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Promieniowanie jonizujące wokół nas

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: KZ-06-06-000032 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Promieniowanie jonizujące wokół nas
Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii
Grupy: Kursy zmienne ogólnouczelniane ogólne
Przedmioty ogólnouczelniane do wyboru (studia stacjonarne)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie i omówienie najważniejszych zagadnień dot. promieniowania jonizującego oraz podstawowych zasad ochrony przed tym promieniowaniem

Pełny opis:

Tematyka warsztatów

• Podstawowe zasady ochrony radiologicznej w świetle obowiązującego prawa - Prawo atomowe i ustawy z niego wynikającej;

• Podstawowe pojęcia w ochronie radiologicznej - definicje dawek;

• Obliczenia i pomiary dawek promieniowania

• Pomiary izotopów gamma promieniotwórczych i Rn-222.

• Pomiary dawek promieniowania gamma przy użyciu przenośnego spektrometru Inspector1000.

Literatura:

A. Literatura

• A. A. Czerwiński – Energia jądrowa i promieniotwórczość, Oficyna Edukacyjna, 1998;

• W. Szymański – Elementy nauki o promieniowaniu jądrowym dla kierunków ochrona środowiska, Wydawnictwo UMK, Toruń;

• B. Dziunikowski – Zastosowanie izotopów promieniotwórczych cz. 1, 2, Wydawnictwa AGH, Kraków, 1998;

• H. Bem – Radioaktywność w środowisku naturalnym, PAN w Łodzi, 2005;

• H. Hrynkiewicz, Człowiek i promieniowanie jonizujące, PWN, 2001;

• W. Gorączko – Radiochemia i ochrona radiologiczna, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2003;

• M. Janiak – Medycyna zagrożeń i urazów radiacyjnych, W. L., 2005;

• Międzynarodowe podstawowe normy ochrony przed promieniowaniem jonizującym i bezpieczeństwa źródeł promieniowania, PAA,1997;

• Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna – czasopismo PAA;

• Dzienniki ustaw.

Dodatkowe informacje: Informacje na temat sytuacji radiologicznej Polski można znaleźć na stronie paa.gov.pl

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów student/studentka:

zna: podstawowe pojęcia i jednostki dot. promieniowania jonizującego,

omawia zasady zmniejszenia narażenia i ograniczenia dawek,

omawia zasady postępowania w przypadku wystąpienia awarii jądrowej,

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z oceną

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Dołhańczuk-Śródka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Ziembik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-03-01 - 2020-09-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.