Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Jak rozpoznać choroby roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: KZ-06-06-000033 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Jak rozpoznać choroby roślin
Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii
Grupy: Przedmioty ogólnouczelniane do wyboru (studia stacjonarne)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Przedmiot przeznaczony jest dla osób lubiących rośliny, szczególnie te w ogrodzie przydomowym, zainteresowanych ich jak najlepszą jakością. W trakcie zajęć zostaną poruszone zagadnienia: Jak rozpoznawać objawy chorób roślin. Omówione zostaną główne grupy sprawców chorób roślin i podstawowe metody ochrony niechemicznej rośliny przed chorobami. Warsztaty zostaną zilustrowane obserwacjami roślin chorych i fitopatogenów - ćwiczenia mikroskopowe i pokazy wybranych kultur grzybów ukazujące przy okazji ciekawy i różnorodny świat grzybów fitopatogenicznych.

Pełny opis:

Fitopatologia, czyli nauka o chorobach roślin obejmuje szeroki zakres wiedzy botanicznej i mikrobiologicznej. Przedmiot "Jak rozpoznać choroby roślin" ma na celu przybliżenie obrazu rośliny chorej/rośliny zdrowej, a także ukazać sprawców chorób roślin, wskazać na ich znaczenie w gospodarce, biologii a także w niektórych przypadkach w historii (od czasów biblijnych do nowożytnych).

Zajęcia mają charakter warsztatowy - w zależności od możliwości zajęcia terenowe i stacjonarne; zajęcia z zielnikami, mikroskopowe, z kulturami grzybów; samodzielna izolacja fitopatogenów z materiału chorego; przegląd ważnych chorób i ich sprawców.

Literatura:

1. Borecki Z., Nauka o chorobach roślin, PWRiL, Warszawa 1986 (wyd. I) i 1996 (wyd. II).

2. Kryczyński S., Weber Z., Fitopatologia, PWRiL, Warszawa 2011.

3. atlasy chorób roślin – różne wydania, w zależności od dostępności.

4. http://www.zor.zut.edu.pl/Skrypt-web i inne podobne strony

5. atlasy chorób roślin – różne wydania, w zależności od dostępności.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student:

1. Zna podstawowe typy objawów chorób roślin

2. Zna podstawowe sposoby agrotechnicznego ograniczania występowania patogenów roślin

3. Zna znaczenie poszczególnych grup mikroorganizmów jako sprawców chorób roślin

Umiejętności

Student:

1. Potrafi rozpoznawać wybrane choroby roślin

2. Potrafi wskazać/dobrać sposób ograniczenia występowania patogenna metodami agrotechnicznymi

3. Umie określić konieczność zwalczania chorób roślin

Kompetencje społeczne (postawy)

Student:

1. Rozumie znaczenie ustawicznego aktualizowania i poszerzania wiedzy

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na podstawie obecności i wykonywanego na bieżąco sprawozdania z zajęć

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.