Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Magia roślin leczniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: KZ-06-06-000036 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Magia roślin leczniczych
Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii
Grupy: Kursy zmienne ogólnouczelniane ogólne
Plan kursów ogólnouczelnianych IIŚiB (semestr letni 2019/2020)
Przedmioty ogólnouczelniane do wyboru (studia stacjonarne)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie zastosowania ziół i innych roślin w medycynie; poznanie substancji leczniczych występujących w roślinach; poznanie wpływu wybranych leków roślinnych na organizm człowieka; zapoznanie się z praktycznym wykorzystaniem ziół w kosmetologii.

Pełny opis:

Fitofarmakologia – zastosowanie roślin w medycynie. Identyfikacja roślin leczniczych. Wprowadzenie do przygotowania zielnika roślin leczniczych. Substancje lecznicze występujące w roślinach. Przygotowywanie preparatów kosmetycznych z wykorzystaniem ziół i roślin leczniczych. Wpływ preparatów roślinnych na organizm człowieka. Skutki uboczne, działania niepożądane i przeciwskazania do stosowania leku roślinnego. Interakcje zachodzące pomiędzy lekami syntetycznymi a produktami powstałymi na bazie roślin. Napary, odwary i maceraty z roślin leczniczych. Zanieczyszczenie rośli leczniczych metalami ciężkimi. Zanie-czyszczenie roślin leczniczych rtęcią.

Literatura:

1. Lamer-Zarawska E., Kowal-Gierczak B., Niedworok J.: Fitoterapia i leki roślinne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.

2. Błecha K., Wawer I.: Profilaktyka zdrowotna i fitoterapia. Bonimed, Warszawa 2011.

3. Ożarowski A., Jaroniewski W.: Rośliny lecznicze i ich praktyczne zastosowanie. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1987.

4. Schwarz G.: Leki i kosmetyki z morskiej apteki, Wyd. Amber, Warszawa 2003.

5. Wardencki W. (praca zbiorowa): Bioanalityka w ocenie zanieczyszczenia środowiska, CEEAM, Gdańsk 2004.

Efekty uczenia się:

W1 ma pogłębioną wiedzę w zakresie fitofarmakologii,

W2 zna podstawowe i powiązane z innymi dziedzinami wiedzy procesy otrzymywania substancji leczniczych z roślin,

W3 zna podstawowe informacje na temat wpływu wybranych leków roślinnych na organizm człowieka, informacje na temat wykorzystania glonów w biotechnologii.

W4 zna podstawowe informacje na temat wykorzystania roślinnych substancji czynnych

U1 potrafi identyfikować wybrane rośliny lecznicze,

U2 potrafi opracować autorską recepturę leczniczego preparatu roślinnego.

U3 posiada umiejętność zdobywania wiedzy z różnych źródeł.

K1 rozumie potrzebę pogłębiania swojej wiedzy w zakresie fitofarmakologii,

K2 jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo podczas pracy z materiałem biologicznym i odczynnikami che-micznymi

K3 wykazuje się inicjatywa podczas podejmowanych działań.

Metody i kryteria oceniania:

- sprawozdania z poszczególnych ćwiczeń,

- obecność i aktywność podczas warsztatów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Rajfur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Rajfur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Rajfur, Paweł Świsłowski
Prowadzący grup: Małgorzata Rajfur, Paweł Świsłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-03-01 - 2020-09-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Rajfur, Paweł Świsłowski
Prowadzący grup: Małgorzata Rajfur, Paweł Świsłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.