Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Creative thinking training

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: KZ-JO-S-01-07-000001
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Creative thinking training
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: Kursy zmienne ogólnouczelniane prowadzone w języku obcym nowożytnym
Kursy zmienne ogólnouczelniane społeczne
Przedmioty ogólnouczelniane do wyboru (studia stacjonarne)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

Realizowany zdalnie

Nakład pracy studenta:

ECTS points in relation to student’s duties

total number of hours: 15

total number of ECTS: 2

1 ECTS – 15 hours in class and 10 hours consultations

1 ECTS – 25 hours preparation

Skrócony opis:

Course description:

The course Creative thinking training gives students an opportunity to stimulate their creative thinking by being engaged in a variety of creative training activities in English.

Pełny opis:

Course objectives:

The main objective of the course is to make students aware of their creative potential and provide them with training to enhance the process of creative thinking.

-------------------

Course content:

1. Creativity as a notion.

2. Evaluation of creative potential

3. Creativity training – focus on the person

4. Creativity training – focus on the process

5. Creativity training – focus on the products

6. Assessment of the effects of the training

------------------

Methods of instruction/ forms of classroom activity:

multimedia presentation, creative tasks, hands-on activities, pair-work, group-work, creative writing. ICT tools/MSTeams platform

Literatura:

Reading list

Michalko, M. (2006). Thinkertoys. A handbook of creative-thinking techniques. Berkley, Toronto: Ten Speed Press.

Sternberg., R. (1999). Handbook of creativity. CUP.

Additional reading materials:

Creative Education Fundation (2015) Creative problem solving tools and techniques. Resource Guide. Available online at: http://www.creativeeducationfoundation.org/wp-content/uploads/2015/06/ToolsTechniques-Guide-FINAL-web-watermark.pdf

Creative thinking in literacy and language skills. Project. (2014). Training Gudelines. Available online at: http://www.creativethinkingproject.eu/training_guide/CTILLS_O1_TrainingGuide_EN.pdf

Handmade Creative Thinking. (n.d.). A do it yourself manual and activities for developing creative thinking. Available online at: http://cesie.org/media/2011/10/Manuale-HCT-ENG-A5-DEF.pdf

Efekty uczenia się:

Learning outcomes

Knowledge

The student will know

1. in the advanced degree terminology related to cognitive processes and creativity (P6S_WG)

Skills

The student will be able to

2. recognize texts and other creations of culture and carry out their critical analysis and interpretation with the use of methods allowing for an assessment of the level of creativity (P6S_UW)

3. communicate with the use of specialized terminology for the English language description (P6S_UK)

4. work in pairs, groups and individually performing creative tasks (P7S_UO)

Social competences

The student will

5. critically evaluate and solve problems in a creative way (P7S_KK)

Metody i kryteria oceniania:

Forms of evaluation of learning outcomes:

Active participation in creative activities and discussion - 60% of the final grade (outcome 1,2,3,4,5)

Creative project - 20%f the final grade (outcome 1,2,3,4,5)

An essay on own creativity - 20%f the final grade (outcome 1,2,3,4,5)

Grading system:

60% - grade 3

80% - grade 4

100% - grade 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Adams-Tukiendorf
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-03-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Adams-Tukiendorf
Prowadzący grup: Małgorzata Adams-Tukiendorf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Adams-Tukiendorf
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www6-4 (2024-07-15)