Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Artystyczna biżuteria ceramiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: KZ-O-02-50-000101
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Artystyczna biżuteria ceramiczna
Jednostka: Wydział Sztuki
Grupy: Kursy zmienne ogólnouczelniane ogólne
Przedmioty ogólnouczelniane do wyboru (studia stacjonarne)
Studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

Realizowany w sali

Literatura uzupełniająca:

- Król Anna, Rzeźba Młodej Polski, Muzeum w Legnicy, Legnica 1999

- Laureat Monique, Auguste Rodin, Warszawa 1991

- Folga-Januszewska Dorota, Adam Myjak Rzeźba, Warszawa 2019

- Wieczorek Stanisław, Majewski Lech, Mistrzowie rzeźby,

Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2004

Skrócony opis:

Opis przedmiotu/zakres tematyczny:

Program kursu porusza zagadnienia związane z projektowaniem

i wykonaniem biżuterii artystycznej. Słuchacze poznają zagadnienia związane

z technologią ceramiki i mała formą rzeźbiarską.

Student rozwija swoją kreatywność, wyobraźnię przestrzenną i nabywa umiejętności plastyczne.

W trakcie zajęć słuchacze krok po kroku poznają sposoby budowania

kompozycji, metody projektowania, sposoby zdobienia, modelowania,

zastosowania faktur i patynowania.

Zajęcia są realizowane w przystępnej formie ćwiczeń artystycznych.

Nie są wymagane umiejętności wstępne.

Pełny opis:

Opis: (Główne cele przedmiotu)

Celem przedmiotu jest pobudzenie kreatywności oraz zapoznanie

z prostymi technikami rzeźbiarskimi potrzebnymi do realizacji projektu.

Podczas zajęć można wykonać autorską biżuterię artystyczną.

Student zapoznaje się z możliwościami pracy w masach ceramicznych

i możliwościami opracowania kolorystycznego form przestrzennych.

Treści programowe:

1. Zasady projektowania.

2. Przygotowanie materiału i stanowiska pracy.

3. Dobór niezbędnych narzędzi.

4. Metody formowania, techniki rzeźbiarskie i zdobnicze.

5. Opracowanie kolorystyczne prac – sposoby patynowania, szkliwienie.

6. Realizacja detalu zdobniczego.

7. Wykonanie prostego naszyjnika.

8. Realizacja biżuterii artystycznej.

Literatura:

Literatura:

- Bandkowski Andrzej, Biżuteria artystyczna – kurs wytwarzania, BAS 2014

- Mattison Steve, Podręcznik ceramika, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2006.

- Warshaw Josie, Ceramika: poradnik praktyczny, Wydawnictwo Arkady,

Warszawa 2004.

- Irvine Alex, Ceramic Sculpture: Making Faces, Lark Books 2014.

Katalogi związane z zagadnieniem biżuterii artystycznej ze zbiorów

prowadzącego zajęcia.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się, w podziale na WIEDZĘ, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE SPOŁECZNE, jakie student uzyskuje po ukończeniu przedmiotu.

Wiedza:

Student wie jak przeprowadzić proces kształtowania małych form rzeźbiarskich.

Wie jak zaprezentować pomysł plastyczny.

Wie, jak modelować w masie plastycznej.

Ma wiedzę jak wykonać biżuterię w masie ceramicznej.

Umiejętności:

Potrafi stosować podstawowe techniki rzeźbiarskie.

Umie zorganizować potrzebne stanowisko pracy.

Potrafi przygotować niezbędna narzędzia rzeźbiarskie.

Stosuje odpowiednie materiały plastyczne (masa ceramiczne)

Kompetencje społeczne (postawy):

Ma kompetencje, aby świadomie omówić pomysły i projekty.

Student rozumie znaczenie otwartej dyskusji wybierając różne

rozwiązania plastyczne.

Ma kompetencje, aby ocenić z dystansem efekty swojej pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z oceną.

Formy zaliczenia: wykonanie prac zaliczeniowych i aktywność podczas zajęć.

Metody dydaktyczne stosowane podczas zajęć:

prezentacja, pokaz, dyskusja. (możliwe jest użycie platformy MS Teams)

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Pichurski
Prowadzący grup: Witold Pichurski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-03-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Pichurski
Prowadzący grup: Witold Pichurski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia artystyczna, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Pichurski
Prowadzący grup: Witold Pichurski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia artystyczna - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www6-4 (2024-07-15)