Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Człowiek jako bestia - dewiacje społeczne w perspektywie ewolucyjnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: KZ-S-02-02-000034
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Człowiek jako bestia - dewiacje społeczne w perspektywie ewolucyjnej
Jednostka: Instytut Nauk Pedagogicznych
Grupy: Kursy zmienne ogólnouczelniane społeczne
Przedmioty ogólnouczelniane do wyboru (studia stacjonarne)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Dlaczego pewne dewiacje społeczne tracą status dewiacji, a inne je zyskują? Rozumienie ewolucyjne zachowań społecznych korzysta z dorobku psychologii ewolucyjnej, socjobiologii, memetyki, neurobiologii, czy tzw. trzeciej drogi pedagogiki. Na podstawie wypracowanych teorii podejmować będziemy próby odpowiedzi na pytania wyjaśniające powstawanie zjawisk niekonwencjonalnych i konwencjonalnych społecznie, ale też wskazywać ich funkcję. Każde zachowanie społeczne ludzi pełni jakąś funkcję, nawet te które wskazywane są jako te dewiacyjne.

Pełny opis:

Tematyka zajęć zorganizowana jest wokół problemu dewiacji społecznej z perspektywy darwinizmu społecznego. Poruszone zostaną zagadnienia:

• Agresja i przemoc w perspektywie ewolucyjnej

• Morderstwo i przestępczość zorganizowana w perspektywie ewolucyjnej

• Samobójstwo i autoagresja w perspektywie ewolucyjnej

• Subkultury w perspektywie ewolucyjnej

• Wojna i terroryzm w perspektywie ewolucyjnej

• Pedofilia kazirodztwo i prostytucja w perspektywie ewolucyjnej

• Stałość związków i zdrada w perspektywie ewolucyjnej

• Gwałt w perspektywie ewolucyjnej

• Dzieciobójstwo w perspektywie ewolucyjnej

Literatura:

- Buss, David M. 1996. Ewolucja pożądania. Strategie doboru seksualnego ludzi. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

- Crick, Francis. 1997. Zdumiewająca hipoteza czyli nauka w poszukiwaniu duszy. Warszawa: Prószyński i S-ka.

- Dawkins, Richard. 1996. Samolubny gen. Warszawa: Prószyński i S-ka.

- DeCatanzaro, Denys. 2003. Motywacje i emocje. W ujęciu ewolucyjnym, fizjologicznym, rozwojowym i społecznym. Poznań: Zysk i S-ka.

- Harris, Judith Rich. 2000. Geny czy wychowanie? Co wyrośnie z naszych dzieci i dlaczego. Warszawa: Jacek Santorski & S-ka Wydawnictwo.

- Buss, David M. 2001. Psychologia ewolucyjna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Diamond, Jared. 1998. Dlaczego lubimy seks? Ewolucja ludzkiej seksualności. Warszawa: Wydawnictwo CiS.

- Gould, Stephen Jay. 1999. Niewczesny pogrzeb Darwina. Wybór esejów. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Efekty uczenia się:

W1- Posiada wiedzę o kluczowych problemach i kwestiach społecznych w perspektywie interdyscyplinarnej.

W2 - Ma ogólną wiedzę dotyczącą rozpoznawania i interwencji na rzecz osiągania celów rozwojowych, ochronnych, prewencyjnych i terapeutycznych w zależności od zogniskowania problemu.

U1 -Potrafi w podstawowym zakresie dokonać diagnozy sytuacji, zjawiska i procesy będące przedmiotem zainteresowania pracy socjalnej w wymiarze indywidualnym, grupowym i w szerszych układach społecznych

K 1 - W działaniu społecznym właściwie określa priorytety służące osiąganiu wysokiej jego skuteczności i planowej realizacji określanych przez siebie lub innych zadań.

Metody i kryteria oceniania:

• Wykonanie pracy zaliczeniowej w formie prezentacji

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kania
Prowadzący grup: Sławomir Kania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-03-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kania
Prowadzący grup: Sławomir Kania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www5-4 (2024-07-15)