Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

„Romantyczni terroryści”: o przemocy domowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: KZ-S-12-01-000002
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: „Romantyczni terroryści”: o przemocy domowej
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej
Grupy: Kursy zmienne ogólnouczelniane społeczne
Przedmioty ogólnouczelniane do wyboru (studia stacjonarne)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Pełny opis:

Celem jest zaznajomienie z problematyką przemocy domowej i jej mechanizmów psychologicznych i społecznych.

Literatura:

Ogólnopolska diagnoza infrastruktury wsparcia osób doznających przemocy oraz ocena efektywności i skuteczności stosowanych form pomocy- raport końcowy.

Przemoc wobec kobiet w rodzinie i w relacjach intymnych.

Podstawowe informacje.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

W_01

Wiedza o polityce społecznej

W_02

Wiedza o psychologii przemocy domowej

UMIEJĘTNOŚCI

U_01

Umiejętność empatii wobec ofiar przemocy domowej

U_02

Umiejętność umiejscowienia problematyki przemocy domowej w szerszym kontekście społecznym

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01

Kompetencje prowadzenia rzeczowej dyskusji

K_02

Kompetencje uznania wagi problemu przemocy domowej

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w dyskusji.

Praca zaliczeniowa 6000 znaków.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Więckowska
Prowadzący grup: Sławomir Czapnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Dyscyplina:

nauki o komunikacji społecznej i mediach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-03-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Więckowska
Prowadzący grup: Sławomir Czapnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Dyscyplina:

nauki o komunikacji społecznej i mediach

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www2-4 (2024-07-15)