Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium magisterskie 2.5-PROSEM
Semestr zimowy 2017/2018
Proseminarium, grupa nr 4

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Proseminarium magisterskie 2.5-PROSEM
Zajęcia Semestr zimowy 2017/2018 (2017/18-Z) (zakończony)
Proseminarium (PSEM), grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Dariusz Krok
Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

Brzeziński J. (2008). Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Na-ukowe PWN.

Brzeziński J., Zakrzewska M. (2008). Metodologia. W: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia T. 1, (s. 176-302). Gdańsk: GWP.

Wieczorkowska, G., Wierzbiński, J. (2011). Statystyka. Od teorii do praktyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Wojcik K. (2012). Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

King B.M., Minium E.W. (2009). Statystyka dla psychologów i pedagogów. Warszawa: Wydawnictwo Na-ukowe PWN.

Ciccarelli, S. K., White, N. (2015). Psychologia. Poznań: Rebis.

Nowak S. (2017). Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

B. Literatura uzupełniająca

Wojciechowska R. (2010). Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej. Warszawa: Difin.

Ferguson G.A., Takane Y. (2009). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wydawnic-two Naukowe PWN.

Bedyńska S., Książek M. (2012). Statystyczny drogowskaz cz. 1 i 2. Warszawa: Wydawnictwo Akademic-kie.

Zakres tematów:

Psychologia jakości zycia. Badane zgadnienia: jakośc życia a osobowość, pozytywne i negatywne emocje, dobrostan psychiczny a radzenie sobie ze stresem, jakość relacji rodzinnych i małżeńskich, religijność a zdrowie psychiczne, jakość życia w relacjach interpersonalnych.

Treści programowe:

1) Rozumienie procesu badawczego w psychologii,

2) Wprowadzenie metodologiczne do pisania pracy naukowej z zakresu psychologii,

3) Posługiwanie się programami statystycznymi (Statistica),

4) Związek badań z teorią naukową (prawidłowości),

5) Poznanie naukowe w ramach systemu założeń,

6) Metody badań naukowych,

7) Empiryczne modele pomiaru (model eksperymentalny, model quasi-eksperymentalny, model korela-cyjny),

8) Procedura badań,

9) Interpretacja wyników badań.

10) Formułowanie wniosków badawczych.

Metody dydaktyczne:

• seminaria,

• praca w laboratorium,

• projekty badawcze,

• projektowanie doświadczeń

Metody i kryteria oceniania:

Sposób zaliczenia:

• Zaliczenie z oceną

B. Formy zaliczenia:

• Zaliczenie ustne.

C. Podstawowe kryteria:

• ocena dostateczna: jeśli student uzyska powyżej 55% punktów

• ocena dobra: jeśli student uzyska powyżej 70% punktów

• ocena bardzo dobra: jeśli student uzyska powyżej 85% punktów

Uwagi:

IV psychologia dzienna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.