Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką 2.5-METSTATBP
Semestr zimowy 2018/2019
Laboratorium, grupa nr 5

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Metodologia badań psychologicznych ze statystyką 2.5-METSTATBP
Zajęcia Semestr zimowy 2018/2019 (2018/19-Z) (zakończony)
Laboratorium (LAB), grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
co druga środa (parzyste), 11:30 - 13:00
sala 208
Budynek dydaktyczny PL STASZICA 1 LICEUM jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 14
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Rafał Gerymski, Anna Szałańska
Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć i A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

Shaughnessy J.J., Zechmeister E. B.i Zechmeister J.S. (2002). Metody badawcze w psychologii. Gdańsk: GWP.

Francuz P. i Mackiewicz R. (2006). Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów. Lublin: KUL

Piber – Dąbrowska K. Cypryańska M. i Wawrzyniak M. (2007). Standardy edytorskie dla naukowego tekstu empirycznego

z zakresu psychologii. Warszawa: SWPS Academica

Stanisz, A. (2006). Przystępny kurs statystyki: z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. T. 1-3. Kraków: StatSoft.

Zakres tematów:

Problematyka laboratoria:

1. Interfejs programu Statistica, zakładanie bazy danych, rodzaje zmiennych i skal pomiarowych . Prezentacja innych alternatywnych programów statystycznych (PSPP/ SPSS; R).

2. Jak wykonać podstawowe operacje na zmiennych ( rangowanie obserwacji, selekcja przypadków, podział na podgrupy, operacje algebraiczne na zmiennych, rekodowanie zmiennych)

3 . Jak wyliczyć statystyki opisowe i przeprowadzić wizualizację danych (średnia arytmetyczna, mediana, moda, kwartyle, skośność, kurioza, wariancja, odchylenie standardowe, minimum, maksimum, rozstęp, częstości, tworzenie podstawowych wykresów (histogram, wykres kołowy i słupkowy, eksportowanie wykresów i zapis w formie JPG)

5. Test t studenta - interpretacja i zastosowanie (test t dla jednej próby; test t dla prób niezależnych, test t dla prób zależnych), założenia testów, obliczanie wyników, interpretacja, wizualizacja różnic).

6. Testy nieparametryczne - zastosowania i interpretacja (test Manna- Whitneya, test Wilcoxona).

7. Jak wyliczyć korelacje - interpretacja i wykorzystanie w badaniach (R-Pearsona, Ro – Spearmana, tau-b – Kendalla, V-Cramara, Phi, W – Kendalla).

8. Jak wyliczyć wskaźnik X² , interpretacja i wykorzystanie w badaniach .

Problematyka laboratoria semestr 4

1. Jak wykonać jednoczynnikową analizę wariancji w schemacie międzygrupowym oraz wewnątrzgrupowym [założenia, obli-czanie wyników post hoc i analiza kontrastów, interpretacja, wizualizacja różnic].

2. Jak wykonać dwuczynnikową i trójczynnikową analizę wariancji w schemacie międzygrupowym oraz wewnątrzgrupowym [założenia, obliczanie wyników - post hoc i analiza kontrastów, interpretacja, wizualizacja różnic].

3. Jak wykonać nieparametryczne odpowiedniki analizy wariancji w schemacie międzygrupowym oraz wewnątrzgrupowym (test Kruskala – Wallisa, test: Friedmana ).

4. Jak wykonać korelacje i analizę regresji (regresja liniowa i nieliniowa).

5. Kolokwium sprawdzające wiedzę i umiejętności;

Metody dydaktyczne:

prezentacje multimedialne

• zajęcia praktyczne – kształcenie umiejętności analizy i interpretacji statystycznej wyników badań psychologicznych

• konsultacje indywidualne

• praca własna z literaturą

Metody i kryteria oceniania:

test praktyczny – wykonanie zadań przy pomocy programu statystycznego - czyli test sprawdzający praktyczne wykorzystanie wiedzy/ kompetencji oraz umiejętności) + zadania domowe (komplet zadań domowych upoważnia do podwyższenia oceny o 0,5)

Uwagi:

II psychologia dzienna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.