Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza psychologiczna dziecka - laboratorium 2.5-DIAGLAB1
Semestr zimowy 2018/2019
Laboratorium, grupa nr 5

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Diagnoza psychologiczna dziecka - laboratorium 2.5-DIAGLAB1
Zajęcia Semestr zimowy 2018/2019 (2018/19-Z) (zakończony)
Laboratorium (LAB), grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 16:45 - 18:15
sala 310
Budynek dydaktyczny PL STASZICA 1 LICEUM jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Wiktoria Kubiec
Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

Paluchowski, W.J. (2007). Diagnoza psychologiczna. Proces – narzędzia – standardy. Warszawa: Wydawnictwa akademickie i profesjonalne.

Stemplewska – Żakowicz, K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. Gdańsk: GWP

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

Podręczniki do poszczególnych testów. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa

B. Literatura uzupełniająca

Anastasi, A. i Urbina, S. (1999). Testy psychologiczne. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Brzeziński, J. i Hornowska, E. (red) (1998). Skala Inteligencji Wechslera WAIS-R. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Juczyński, Z. (2001). Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Szustrowa, T. (1991). Swobodne techniki diagnostyczne. Wywiad i obserwacja. Warszawa: Wydawnictwa UW.

Zazzo, R. (1974). Metody psychologicznego badania dziecka. Warszawa: PZWL.

Zakres tematów:

Strategie badawcze i motywy w badaniach diagnostycznych dzieci i młodzieży

2. Zagadnienia rozwojowe w wieku wczesnoszkolnym

3. Obserwacja i wywiad jako podstawowe metody diagnozy

4. Swobodne techniki diagnostyczne

5. Kontrakt diagnostyczny

6. Błędy diagnosty

7. Trudności pojawiające się w trakcie procesu diagnostycznego

8. Opracowywanie zebranego materiału diagnostycznego

9. Udzielanie informacji zwrotnej

10. Prezentacja wybranych swobodnych technik diagnostycznych

11. Prezentacja wybranych technik pomiaru intelektu i zdolności poznawczych

12. Prezentacja wybranych technik diagnozy neuropsychologicznej

13. Prezentacja wybranych technik diagnozy środowiska rodzinnego

14. Prezentacja wybranych technik diagnozy środowiska szkolnego

15. Podsumowanie, omówienie praktycznych zastosowań zdobytej wiedzy

Metody dydaktyczne:

• konsultacje

• praca warsztatowa podczas ćwiczeń

• realizowane projekty i prace terenowe

• analiza przypadków

• dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

• wykonanie pracy zaliczeniowej w grupach:

o przeprowadzenie badań, opracowanie i przedłożenie pisemnego raportu z przeprowadzonej diagnozy dziecka w wieku 7-9 lat (bliższe wytyczne dotyczące zaliczenia podane zostaną na zajęciach)

• Dostateczny – student uzyskał minimum 60% punktów

• Dostateczny plus – student uzyskał minimum 70% punktów

• Dobry – student uzyskał minimum 80% punktów

• Dobry plus – student uzyskał minimum 90% punktów

• Bardzo dobry – student uzyskał minimum 95% punktów

Uwagi:

III psychologia dzienna społeczna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.