Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza psychologiczna człowieka dorosłego - laboratorium 2.5-DIAGLAB2
Semestr letni 2018/2019
Laboratorium, grupa nr 4

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Diagnoza psychologiczna człowieka dorosłego - laboratorium 2.5-DIAGLAB2
Zajęcia Semestr letni 2018/2019 (2018/19-L) (zakończony)
Laboratorium (LAB), grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 15:00 - 16:30
sala 311
Budynek dydaktyczny PL STASZICA 1 LICEUM jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Wiktoria Kubiec
Literatura:

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

• Stemplewska- Żakowicz, K., Krejtz, K. (2005) Wywiad psychologiczny. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

• Stemplewska-Żakowicz, K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Gdańsk: GWP

• Stemplewska-Żakowicz, K. i Paluchowski, W. J. (2008). Podstawy diagnozy psychologicznej. W: J. Stre-lau i D. Doliński (red.), Psychologia. Gdańsk: GWP.

• Hornowska, E. (2004) Skala Inteligencji dla Dorosłych Davida Wechslera WAIS- R oraz WAIS- III. War-szawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar

• Podręczniki do przerabianych testów

• - Kryteria diagnostyczne WHO (https://icd.who.int/browse10/2016/en#/V)

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

• Anastasi, A., Urbina, S. (1999) Testy Psychologiczne. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

• Kucharski, T., Gomuła, J. (1998) Wprowadzenie do kwestionariusza MMPI. Pracownia Psychologii Kli-nicznej I Rozwoju Osobowości. Toruń

• Hornowska, E. (2004) Skala Inteligencji dla Dorosłych Davida Wechslera WAIS- R oraz WAIS- III. War-szawa: Wy-dawnictwo Naukowe Scholar

• Stemplewska- Żakowicz, K., Krejtz, K. (2005) Wywiad psychologiczny. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicz-nych PTP.

Buther, J. N., Graham, J. R., Ben-Porath, Y. S., Tellegen, A., & Dahlstrom, W. G. (2012). MMPI-2–Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości–2. Podręcznik stosowania, oceny i interpretacji. Wersja Zrewidowana (Polska normalizacja: Brzezińska U, Koć-Januchta M, Stańczak J).

Gugała, M, Łojek, E., Lipczyńska-Łojkowska, W., Bohyńska, A., Sawicka, B., & Sienkiewicz-Jarosz, H.(2007). Przegląd metod neuropsychologicznych służących do diagnozy łagodnych zaburzeń poznawczych. Postep Psych Neurol, 16, 81-5.

Zakres tematów:

1. Proces diagnostyczny i jego poszczególne etapy

2. Pomiar i testy w psychologii

3. Kompetencje niezbędne do przeprowadzenia diagnozy psychologicznej

4. Umiejętności praktyczne i kompetencje interpersonalne

5. Wykorzystanie testów psychologicznych w diagnozie psychologicznej

6. Wywiad i obserwacja kliniczna

7. Praktyka diagnostyczna a etyka

8. WAIS-R - prezentacja narzędzia

9. Kompleksowa ocena osobowości – MMPI Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości – prezentacja narzędzia

10. Narzędzia diagnostyczne w obszarze psychologii zdrowia (prezentacja wybranych narzędzi diagnostycznych)

Metody dydaktyczne:

Prezentacje multimedialne

Dyskusja

Ćwiczenia w stosowaniu narzędzi diagnozy człowieka dorosłego

Metody i kryteria oceniania:

Opracowanie projektu empirycznego zgodnie z omówionymi na zajęciach wytycznymi

Uwagi:

III psychologia dzienna społeczna i kliniczna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.