Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody psychoterapii 2.5-METPSYCH-Z
Semestr zimowy 2018/2019
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Metody psychoterapii 2.5-METPSYCH-Z
Zajęcia Semestr zimowy 2018/2019 (2018/19-Z) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 14:15 - 15:45
sala 310
Budynek dydaktyczny PL STASZICA 1 LICEUM jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 28
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Anna Machnik-Czerwik, Anna Szałańska
Literatura:

WYKAZ LITERATURY*

A. Literatura wymagana:

Prochaska, J. O. i Norcross J. C. (2006) Systemy psychoterapeutyczne. Analiza trans teoretyczna. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia. (rozdz.1-7, 10-11, 14)

Norcross J. C. & Wampold B. E, (2011). Evidence-Based Therapy Relationships: Research Conclusions and Clinical Practices. Psychotherapy. Vol. 48, No. 1, 98–102

B. Literatura uzupełniająca:

Alford B. , A. i Beck, A., T. (2005). Terapia poznawcza, , Kraków: Wyd. UJ.

Berne E. (1987). W co grają ludzie? Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa: PWN.

Dudek Z. (2006). Psychologia integralna Junga. Warszawa: Eneteia.

Ellis A. (1999). Terapia krótkoterminowa. Gdańsk : GWP.

Frankl V. E. (2009). Człowiek w poszukiwaniu sensu . Warszawa: Wyd. Czarna Owca

Frankl V. E. (2010). Wola sensu . Założenia i zastosowania logoterapii. Warszawa: Wyd. Czarna Owca

Freaud, S. (2007). Psychologia nieświadomości . Warszawa: Wyd. KR.

Freaud, S. (2004). Wstęp do psychoanalizy. Wyd. XII. Warszawa: PWN

Goldenberg H. i Goldenberg I. (2006). Terapia rodzin. Kraków: Wyd. UJ.

Hellinger B. i Nehrebecki A. (2012). Miłość zaklęta w chorobie. Kraków: Wyd. Pocieszka

Jacobi J. (1993). Psychologia C. G. Junga. Warszawa: PAX.

Lowen A. (2011). Bioenergetyka. Koszalin: Ośrodek Bioenergetycznej Pracy z Ciałem, Pomocy i Edukacji Psychologicznej. .

Lowen A. (2010). Lęk przed życiem. Koszalin: Ośrodek Bioenergetycznej Pracy z Ciałem, Pomocy i Edukacji Psychologicznej.

Lowen A. (2007). Miłość, seks i serce. Jak zadbać o zdrowie w codziennym stresie. Warszawa: Jacek Santorski CO.

Mindel A. i Mindel A. (????) Tyłem do przodu. Praca z procesem w teorii i praktyce. Kraków: Wyd. AA

Rogers C. R. (1991). Terapia nastawiona na klienta. Grupy spotkaniowe. Wrocław: Thesaurus-Press.

Rossi E. (2005). Hipnoterapia. Psychologiczne mechanizmy uzdrawiania. Poznań: Wyd. Zysk i S-ka.

Segal Z. Teasdale J. i Williams M. (2009). Terapia poznawcza depresji oparta na uważności. Kraków: WU

Sills Ch., Fish S., Lapworth P. (1999) Pomoc psychologiczna w ujęciu Gestalt. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP

Szymkiewicz – Kowalska B. (2003). Po drugiej stronie kłopotów. Psychologia procesu w teorii i praktyce. Warszawa: Elders Academy Press.

Willi J. (2012). Terapia pary. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Fundament.

Willi J. (2014). Związek dwojga. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Fundament.

Yalom I.D. (2008). Patrząc w słońce. Jak przezwyciężyć grozę śmierci. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.

Yalom I. D. (2003). Dar terapii. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.

Zeig K. J. (1997). Spotkanie z Ericksonem. Niezwykły człowiek, niezwykła terapia. Gdańsk: GWP

Zakres tematów:

TREŚCI PROGRAMOWE

1.Wprowadzenie w problematykę zajęć.

2 Co to jest psychoterapia, co jest skuteczne w psychoterapii (co leczy), znaczenie relacji psychoterapeutycznej. Znaczenie terapii własnej i doświadczenia osobistego terapeuty (self – experience)

3. Podstawy pracy z pacjentem (pierwsza rozmowa, budowanie relacji, wstępne hipotezy, wstępna diagnoza i co dalej?).

4. Różne podejścia/kierunki w psychoterapii i metody pracy (do wyboru i uzgodnienia): Psychoanaliza (Freud) i psychoterapia analityczna (Jung). Psychologia procesu (Mindel) i terapia bioenergetyczna (Reich, Lowen), Gestalt , Hipnoterapia (Erikson, Rossi), terapia Berta Helingera podejście integratywne vs eklaktyczne, Psychologia / psychotrapia humanistyczna (Rogers) i Logoterapia (Frankl).Yalom – psychoterapia egzysten-cjalna. ; Arteterapia

5. Pytania i odpowiedzi.

Metody dydaktyczne:

• Prezentacje multimedialne i interaktywne

• Wykład

Metody i kryteria oceniania:

Sposób zaliczenia*:

• test

B. Formy zaliczenia:

• obecność na zajęciach

• egzamin

C. Podstawowe kryteria:

Ocena końcowa z poszczególnych form zajęć zostanie ustalona na podstawione uzyskanej liczby punktów wg. zasady:

• ocena dostateczna: jeśli student uzyska powyżej 60% punktów

• ocena dobra: jeśli student uzyska powyżej 75% punktów

• ocena bardzo dobra: jeśli student uzyska powyżej 90% punktów

Uwagi:

V psychologia zaoczna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.