Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia wpływu społecznego 2.5-PSWPLYW
Semestr zimowy 2019/2020
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Psychologia wpływu społecznego 2.5-PSWPLYW
Zajęcia Semestr zimowy 2019/2020 (2019/20-Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 30
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anna Bronowicka
Literatura:

A1. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:

Cialdini R. (1994 i kolejne wydania). Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańsk: GWP.

Cialdini R. (2006). Pre-swazja. Jak w pełni wykorzystać techniki wpływu społecznego. Gdańsk: GWP.

Doliński, D. (2005) Techniki wpływu społecznego. Warszawa: Scholar .

Doliński D., Grzyb T. (2017). Posłuszni do bólu. O uległości wobec autorytetu w 50 lat po eksperymencie Milgrama. SOPOT: Smak Słowa.

Mandal E., Moroń M.(2008). Kwestionariusz Sekwencyjnych Technik Wpływu w Romantycznych Związkach - opis narzędzia oraz indywidualnych uwarunkowań tendencji do stosowania sekwencyjnych technik wpływu w bliskiej relacji. Psychologia społeczna, 4 (35).

Wojciszke B. (2017). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Rozdział 11.

A. Literatura uzupełniająca

Doliński D. (2000). Psychologia wpływu społecznego. Wrocław: Ossolineum

Mandal E. (2008). Miłość, władza i manipulacja: w bliskich związkach. Warszawa: PWN.

Parzuchowski M., Białobrzeska O., Osowiecka M., Frankowska N., Szymków A. (2017). Szczerość na wyciągnięcie ręki: nie-werbalny przejaw szczerości intencji proszącego wzbudza uległość. Psychologia społeczna, 12, 1 (40), 74-88.

Śpiewak S.,Grzyb T., Doliński D. (red. 2017). Współczesne trendy w badaniach nad wpływem społecznym: perspektywa empiryczna. PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA NR 1 (40) tom 12.

Zakres tematów:

1. Konformizm

1.1. Informacyjny i normatywny wpływ społeczny

1.2. Modyfikatory skłonności do konformizmu

2. Posłuszeństwo

2.1. Eksperymentalne badania nad posłuszeństwem

2.2. Przyczyny posłuszeństwa wobec przełożonego

3. Mechanizmy i techniki wpływu społecznego

3.1. Przegląd technik wpływu społecznego wg Cialdiniego

3.2. Przegląd technik wpływu społecznego wg Dolińskiego

3.3. Obrona przed manipulacją

4. Techniki wywierania wpływu i manipulacja: w bliskich związkach.

5. Współczesne trendy w badaniach nad wpływem społecznym.

6. Etyczne problemy w badaniach nad wpływem społecznym.

Metody dydaktyczne:

Wykłady z prezentacją multimedialną

Dyskusja wokół zadanego tekstu

Prezentację wybranego zagadnienia

Filmy

Case study – analizy wybranych przykładów wpływu społecznego obserwowanych w otoczeniu społecznym przez wykładowcę i studentów

.

Metody i kryteria oceniania:

B. Formy zaliczenia:

pisemny test wyboru

A. Podstawowe kryteria:

Obecność obowiązkowa

Kurs kończy się testem wyboru .

Aby zdać kolokwium (ocena dostateczna) należy odpowiedzieć poprawnie na 50% pytań + 1.

Podstawowe kryteria:

• ocena dobra: jeśli student uzyska powyżej 70% punktów

• ocena bardzo dobra: jeśli student uzyska powyżej 85% punktów

Ocena końcowa uwzględnia ocenę testu (obowiązkowy) oraz aktywność na zajęciach - prezentację wybranego zagadnienia i case study (nie jest obowiązkowa).

Uwagi:

III psychologia dzienna społeczna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.