Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza psychologiczna człowieka dorosłego 2.5-DIAGDOR-L-Z
Semestr zimowy 2019/2020
Laboratorium, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Diagnoza psychologiczna człowieka dorosłego 2.5-DIAGDOR-L-Z
Zajęcia Semestr zimowy 2019/2020 (2019/20-Z) (zakończony)
Laboratorium (LAB), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Angelika Kleszczewska-Albińska
Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

Paluchowski, W.J. (2007). Diagnoza psychologiczna. Proces – narzędzia – standardy. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Stemplewska-Żakowicz, K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Gdańsk: GWP.

Stemplewska-Żakowicz, K. i Krejtz, K. (red.) (2005). Wywiad psychologiczny (tomy 1-3). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

Paluchowski, W. J. (2001). Diagnoza psychologiczna. Podejście ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Filipiak, M., Paluchowski, W., Zalewski, B. i Tarnowska, M. (2015). Diagnoza psychologiczna: kompetencje i standardy. Wy-brane zagadnienia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Podręczniki wybranych testów psychologicznych, omawianych w trakcie zajęć

B. Literatura uzupełniająca

Anastasi, A. i Urbina, S. (1999). Testy psychologiczne. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Suchańska, A. (2007). Rozmowa i obserwacja w rozmowie psychologicznej. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Zakres tematów:

1. Proces diagnostyczny i jego poszczególne etapy

2. Pomiar i testy w psychologii

3. Kompetencje niezbędne do przeprowadzenia diagnozy psychologicznej

4. Umiejętności praktyczne i kompetencje interpersonalne

5. Wykorzystanie testów psychologicznych w diagnozie psychologicznej

6. Wywiad i obserwacja kliniczna

7. Praktyka diagnostyczna a etyka

8. Ocena ogólnego przystosowania/ nieprzystosowania – RISB Test Zdań Niedokończonych Rottera – prezentacja narzędzia

9. Ocena ogólnego stanu psychicznego jednostki – GHQ Ocena Zdrowia Psychicznego – prezentacja narzędzia

10. Kontrolowanie emocji i jego rola w życiu codziennym – CECS Skala Kontroli Emocji – prezentacja narzędzia

11. Poczucie sensu życia i jego wpływ na funkcjonowanie – KPŻ Kwestionariusz Postaw Życiowych – prezentacja narzędzia

12. Pomiar inteligencji emocjonalnej – INTE Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej – prezentacja narzędzia

13. Pomiar kompetencji społecznych – KKS – Kwestionariusz Kompetencji Społecznych – prezentacja narzędzia

14. Stres i radzenie sobie ze stresem – CISS Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych – prezentacja narzędzia; KPS Kwestionariusz Poczucia Stresu – prezentacja narzędzia

15. Nadzieja w życiu człowieka – BHI-12 Kwestionariusz Nadziei Podstawowej – prezentacja narzędzia

16. Kompleksowa ocena osobowości – MMPI Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości – prezentacja narzędzia

Metody dydaktyczne:

• elementy wykładu

• praca w grupach

• analiza przypadków

• dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru za:

- zaliczenie kolokwium opartego o materiał prezentowany w trakcie zajęć

- przedstawienie na forum grupy prezentacji z zakresu wybranego testu psychologicznego

- przeprowadzenie i opisanie w formie raportu badania osoby dorosłej wskazanymi narzędziami wykorzystywanymi do diagnozy osoby dorosłej (SES, CISS, INTE, Test Niedokończonych Zdań Rottera)

• Dostateczny – student uzyskał minimum 60% punktów

• Dostateczny plus – student uzyskał minimum 70% punktów

• Dobry – student uzyskał powyżej 80% punktów

• Dobry plus – student uzyskał minimum 90% punktów

• Bardzo dobry – student uzyskał minimum 95% punktów

Uwagi:

IV psychologia zaoczna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.