Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza psychologiczna człowieka dorosłego 2.5-DIAGDOR-L
Semestr letni 2019/2020
Laboratorium, grupa nr 4

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Diagnoza psychologiczna człowieka dorosłego 2.5-DIAGDOR-L
Zajęcia Semestr letni 2019/2020 (2019/20-L) (zakończony)
Laboratorium (LAB), grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anna Szałańska
Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:

Paluchowski, W. J. (2001). Diagnoza psychologiczna. Podejście ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Filipiak, M., Paluchowski, W., Zalewski, B. i Tarnowska, M. (2015). Diagnoza psychologiczna: kompetencje i standardy. Wy-brane

zagadnienia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Stemplewska- Żakowicz, K., Krejtz, K. (2005) Wywiad psychologiczny. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

• Stemplewska-Żakowicz, K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Gdańsk: GWP

• Stemplewska-Żakowicz, K. i Paluchowski, W. J. (2008). Podstawy diagnozy psychologicznej. W: J. Stre-lau i D. Doliński (red.),

Psychologia. Gdańsk: GWP.

• Hornowska, E. (2004) Skala Inteligencji dla Dorosłych Davida Wechslera WAIS- R oraz WAIS- III. War-szawa: Wydawnictwo

Naukowe Scholar

Oldham John M., Lois B. Morris (1997) Twój Psychologiczny autoportret. Dlaczego czujesz, kochasz, myślisz, działasz właśnie tak. Warszawa: Wyd. Czarna Owca

B. Literatura uzupełniająca

Anastasi, A. i Urbina, S. (1999). Testy psychologiczne. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa

Psychologicznego.

Suchańska, A. (2007). Rozmowa i obserwacja w rozmowie psychologicznej. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonal¬¬¬nej

Zakres tematów:

Tematy programowe

1-3. Proces diagnostyczny i jego poszczególne etapy. Psychologiczna diagnoza kliniczna w ramach ICD – 10 i DSM IV(V). Kompetencje niezbędne do przeprowadzenia diagnozy psychologicznej .Umiejętności praktyczne i kompetencje interpersonalne. Praktyka diagnostyczna i etyka.

4-5. Wywiad, rozmowa i obserwacja kliniczna w diagnozie.

6-7. Pomiar i testy w psychologii. Wykorzystanie testów psychologicznych w diagnozie psychologicznej. Testy diagnozujące zdrowy vs kliniczny stan psychiczny (poziom objawów) – CORE-OM oraz GHQ Ocena Zdrowia Psychicznego

8-11. Ocena osobowości – MMPI Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości , Diagnoza zaburzeń vs stylów osobo-wości

12-14 Testy na inteligencje – Test Ravena, WAIS-R

15. Podsumowanie - uzupełnienie materiałów do zajęć on -line

Metody dydaktyczne:

- prezentacje i materiały audio wysłane on -line

- przesyłane materiałów do studiowania

-wykonywanie wybranych testów psychologicznych oraz interpretacja

Metody i kryteria oceniania:

oceny cząstkowo uzyskane na podstawie analizy problemów diagnostycznych poszczególnymi metodami

Uwagi:

III psychologia dzienna kliniczna , grupa 4

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.