Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza psychologiczna człowieka dorosłego 2.5-DIAGDOR-L
Semestr letni 2019/2020
Laboratorium, grupa nr 6

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Diagnoza psychologiczna człowieka dorosłego 2.5-DIAGDOR-L
Zajęcia Semestr letni 2019/2020 (2019/20-L) (zakończony)
Laboratorium (LAB), grupa nr 6 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Wiktoria Kubiec
Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

• Stemplewska- Żakowicz, K., Krejtz, K. (2005) Wywiad psychologiczny. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

• Stemplewska-Żakowicz, K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Gdańsk: GWP

• Stemplewska-Żakowicz, K. i Paluchowski, W. J. (2008). Podstawy diagnozy psychologicznej. W: J. Strelau i D. Doliń-ski (red.),

Psychologia. Gdańsk: GWP.

• Hornowska, E. (2004) Skala Inteligencji dla Dorosłych Davida Wechslera WAIS- R oraz WAIS- III. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe

Scholar

• Podręczniki do przerabianych testów

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

• Anastasi, A., Urbina, S. (1999) Testy Psychologiczne. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

• Kucharski, T., Gomuła, J. (1998) Wprowadzenie do kwestionariusza MMPI. Pracownia Psychologii Klinicznej I Rozwoju Osobowości.

Toruń

• Hornowska, E. (2004) Skala Inteligencji dla Dorosłych Davida Wechslera WAIS- R oraz WAIS- III. Warszawa: Wy-dawnictwo Naukowe

Scholar

• Stemplewska- Żakowicz, K., Krejtz, K. (2005) Wywiad psychologiczny. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicz-nych PTP.

• Stemplewska-Żakowicz, K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Gdańsk: GWP

• Suchańska, A.(2007). Rozmowa i obserwacja w rozmowie psychologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne

• Podręczniki do przerabianych testów

B. Literatura uzupełniająca

• Paluchowski W. (2001) Diagnoza Psychologiczna. Podejście ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar

• Paluchowski, W. J. (2007). Diagnoza psychologiczna. Proces - narzędzia - standardy. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i

Profesjonalne.

Zakres tematów:

1. Proces diagnostyczny i jego poszczególne etapy

2. Pomiar i testy w psychologii

3. Kompetencje niezbędne do przeprowadzenia diagnozy psychologicznej

4. Umiejętności praktyczne i kompetencje interpersonalne

5. Wykorzystanie testów psychologicznych w diagnozie psychologicznej

6. Wywiad i obserwacja kliniczna

7. Praktyka diagnostyczna a etyka

8. WAIS-R - prezentacja narzędzia

9. Kompleksowa ocena osobowości – MMPI Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości – prezentacja narzędzia

10. Narzędzia diagnostyczne w obszarze psychologii zdrowia (prezentacja wybranych narzędzi diagnostycznych)

Metody dydaktyczne:

Prezentacje multimedialne

Dyskusja

Ćwiczenia w stosowaniu narzędzi diagnozy człowieka dorosłego

Metody i kryteria oceniania:

Opracowanie projektu empirycznego zgodnie z omówionymi na zajęciach wytycznymi

Uwagi:

III psychologia dzienna społeczna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.