Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kliniczne seminarium badawcze 2.5-SEMBADKL
Semestr letni 2019/2020
Laboratorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Kliniczne seminarium badawcze 2.5-SEMBADKL
Zajęcia Semestr letni 2019/2020 (2019/20-L) (zakończony)
Laboratorium (LAB), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: 13
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Barbara Mróz
Literatura:

1. Braun-Gałkowska M. (2016). Rysunek projekcyjny. Kraków: Wydawnictwo Ignatianum.

2. Braun-Gałkowska M., Steuden S. (2003). Projekcja niepokoju w rysunku. W: M. Łaguna, B. Lachowska (red.), Rysunek projekcyjny jako metoda badań psychologicznych (s. 87-97). Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

3. Gałkowska A. (2004). Style rozwiązywania konfliktów a społeczne aspekty obrazu siebie. W: B. Kostrubiec, B. Mirucka, Rysunek projekcyjny w badaniach obrazu siebie (s. 65-83). Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

4. Kostrubiec B. (2004). Obraz siebie u zwolenników postmodernizmu w świetle rysunku „Ja, wśród ludzi“. W: B. Kostrubiec, B. Mirucka, Rysunek projekcyjny w badaniach obrazu siebie (s. 85-96). Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

5. Łaguna M., Gałkowska A. (2003). Społeczne aspekty obrazu siebie w rysunku projekcyjnym „Ja, wśród ludzi”. W: M. Łaguna, B. Lachowska (red.), Rysunek projekcyjny jako metoda badań psychologicznych (s. 125-148). Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

6. Maison D. (1998). Testy niedokończonych zdań w badaniach marketingowych. W: K. Stemplewska-Żakowicz, (red.), Nowe spojrzenia na Test Niedokończonych Zdań J.B. Rottera. Interpretacja jakościowa (s. 179-208). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

7. Martowska K. (2012). Lista Przymiotnikowa ACL – Harrison G. Gough, Alfred B. Heilbrun, Jr. Polska normalizacja. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

8. Mróz B. (2008). Kompetencje menedżerskie w rysunku projekcyjnym. W: S.A. Witkowski, T. Listwan (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją (s. 140-151). Warszawa: Difin.

9. Mróz B. (2011). Struktura czynnikowa Testu Przymiotnikowego ACL do diagnostyki pracowników. W: P. Piotrowski (red.) Społeczne i kulturowe zachowania warunkujące dobrostan. Lublin: Wydawnictwo Neurocentrum, 181-194.

10. Mróz B. (2012). Ekspresja plastyczna w rysunku projekcyjnym menedżerów. W: B. Kostrubiec-Wojtachnio, E. Trubiłowicz (red.), Rysunek projekcyjny w badaniach nad rodziną i wychowaniem: aspekty badań empirycznych i klinicznych (s. 83-102). Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Prace Wydziału Nauk Społecznych 156.

11. Pawłowska A. (2006). Badanie relacji społecznych w organizacji z wykorzystaniem metod projekcyjnych. Studia i Materiały Wydziału Zarządzania UW, 1, 7-17.

Zakres tematów:

1. Pojęcie diagnozy i proces diagnostyczny. Uwarunkowania, szanse i niebezpieczeństwa dla osoby badanej i dla psycho-loga.

2. Schematy i struktura diagnozy klinicznej: model nozologiczny, model funkcjonalny.

3. Formułowanie hipotez diagnostycznych, postępowanie diagnostyczne związane z podejściem ilościowym i jakościo-wym, kształtowanie krytycznego podejścia do badań.

4. Metody służące diagnostyce klinicznej: obserwacja, rozmowa, wywiad psychologiczny.

5. Dobór adekwatnych do problemów psychologicznych narzędzi diagnostycznych.

6. Zastosowanie i interpretacja Testu Przymiotnikowego ACL: dane psychometryczne, możliwości i ograniczenia związa-ne z narzędziem.

7. Test ACL: Skale modus operandi, II. Skale potrzeb, III. Skale tematyczne, IV. Analiza transakcyjna, V. Skale orygi-nalności – inteligencji.

8. Przykłady wyników i interpretacji różnych grup klinicznych i zawodowych.

9. Metody jakościowe w pracy psychologa.

10.Promowanie standardów postępowania diagnostycznego.

11. Przekazywanie wyników badań psychologicznych – elementy warsztatu.

12. Wymiar etyczny w postępowaniu diagnostycznym.

Metody dydaktyczne:

- Ćwiczenia

- Wykonywanie badań, interpretacja

- Prezentacja wyników

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z kolokwium w trakcie semestru oraz z prezentacji:

• ocena dostateczna: jeśli student uzyska powyżej 60% punktów

• ocena dobra: jeśli student uzyska powyżej 75% punktów

• ocena bardzo dobra: jeśli student uzyska powyżej 90% punktów

Obecność na zajęciach obowiązkowa. Jedna nieobecność nieusprawiedliwiona

Uwagi:

III psychologia dzienna kliniczna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.