Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia kliniczna dorosłych 2.5-PKDOROSL
Semestr letni 2019/2020
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Psychologia kliniczna dorosłych 2.5-PKDOROSL
Zajęcia Semestr letni 2019/2020 (2019/20-L) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 27
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anna Machnik-Czerwik
Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:

Cierpiałkowska L., Sęk H. (red.) (2016). Psychologia kliniczna. Warszawa: PWN.

Sęk H. (2005) Wprowadzenie do psychologii klinicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Sęk H. (2008) Psychologia kliniczna t 1 i 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Seligman M.E.P., Walker E.F., Rosenhan D.L.(2003). Psychopatologia. Warszawa: Zysk i S-ka.

B. Literatura uzupełniająca

Birchwood M., Jackson Ch. (2004). Schizofrenia. Modele kliniczne i techniki terapeutyczne. Gdańsk GWP.

Hammen C. (2004). Depresja. Modele kliniczne i techniki terapeutyczne. GWP.

Meyer R. (2003). Psychopatologia. Jeden przypadek - wiele teorii. Gdańsk: GWP.

Padesky Ch.A., Greenberger D. (2004). Umysł ponad nastrojem. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Heszen I., Sęk H. (2008). Psychologia wobec problematyki zdrowia, rozdz. 19.2. (W:) Strelau J., Doliński D., Psychologia. Podręcznik akade-micki, t. 2. Gdańsk: GWP.

Sęk H., Brzezińska A.I. (2008). Podstawy pomocy psychologicznej, rozdz. 20. (W:) Strelau J., Doliński D., Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2. Gdańsk: GWP.

Zakres tematów:

Treści programowe

Ćwiczenia:

Problematyka ćwiczeń – warsztat obejmujący podstawy pracy z pacjentem w różnych kontekstach: szpital, poradnia, prak-tyka prywatna. Omówienie wybranych form zaburzeń – zaburzenia neuropsychologiczne, funkcjonowanie osób niepełnosprawnych, zaburzenia osobowości oraz zaburzenia lękowe (przyczyny, objawy, rodzaje, diagnostyka, leczenie). Wybrane formy pomocy psychologicznej oraz psychoterapeutycznej.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

• mini -wykłady z prezentacjami multimedialnymi

• dyskusje

• praca w grupach

• analiza literatury

• analizy przypadków

• konsultacje

Metody i kryteria oceniania:

Sposób zaliczenia:

• zaliczenie na ocenę – praca pisemna (pytania otwarte)

B. Formy zaliczenia:

• obecność na zajęciach

• pozytywna ocena z pracy pisemnej

C. Podstawowe kryteria:

Ocena końcowa jest ustalana na podstawione sumy punktów uzyskanych z przeprowadzenie analizy przypadku:

• ocena dostateczna: jeśli student uzyska powyżej 60% punktów

• ocena dobra: jeśli student uzyska powyżej 75% punktów

• ocena bardzo dobra: jeśli student uzyska powyżej 90% punktów

Uwagi:

III psychologia dzienna kliniczna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.