Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny 2.5-W-MON-10
Semestr letni 2019/2020
Wykład monograficzny, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Wykład monograficzny 2.5-W-MON-10
Zajęcia Semestr letni 2019/2020 (2019/20-L) (zakończony)
Wykład monograficzny (WYK-MON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 48
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Barbara Mróz
Literatura:

1. Gałkowska-Jakubik M. (2008). Mieć czy być? Weryfikacja empiryczna koncepcji Ericha Fromma. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

2. Dąbrowski K. (1985). Zdrowie psychiczne ludzi przeciętnych, wybitnych, o ukształtowanej osobowości oraz problem psychopatii. W: K. Dąbrowski (red.) Zdrowie psychiczne. Warszawa: PWN.

3. Mróz A. (2008). Rozwój osobowy człowieka. Badania w kontekście teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

4. Mróz B. (2011). Poczucie jakości życia u pracowników wyższego szczebla: uwarunkowania osobowościowe i aksjologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

5. Mróz B. (2015). 20 lat później – osobowość i hierarchia wartości wybitnych aktorów polskich. Badania podłużne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

6. Strzałecki A. (2003). Psychologia twórczości. Między tradycją a ponowoczesnością. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Zakres tematów:

Temat wykładu:

Psychologia osiągnięć i twórczości w kontekście egzystencjalnym.

Zajęcia obejmują cztery krzyżujące się obszary zagadnień: psychologię egzystencjalną, osiągnięć i zdolności, psychologię twórczości, osobowość ludzi twórczych (w tym naukowców) oraz wartości ludzi twórczych.

Wykład będzie poprowadzony w oparciu o wybrane zagadnienia koncepcji E. Fromma, V. Frankla i K. Dąbrowskiego, sytuujących działania twórcze człowieka w obrębie poczucia sensu i wartości życia i pracy.

1. W części pierwszej przedstawione zostaną zagadnienia odejmujące realizację potrzeb charakterystyczną u ludzi z określonymi zdolnościami i osiągnięciami zawodowymi,

2. Część druga będzie skupiała się na kryteriach twórczości (twórczość jako cecha wytworu – trafność, oryginalność, niezwykłość, konieczność, wartość estetyczna oraz twórczość jako cecha myślenia – płynność, giętkość, oryginalność).

3. W części trzeciej zostaną omówione takie problemy, jak osobowość twórcza i jej składniki w różnych grupach twórców (kompetencje, pozytywne relacje społeczne, autonomia, satysfakcja z pracy, wytrwałość w przeciwnościach, łatwa adaptacja, spontaniczność, śmiałość i giętkość poznawcza, wysokie poczucie sensu oraz jakości życia).

4. Część czwarta dotyczy natomiast sfery aksjologicznej charakterystycznej zarówno dla dzieł, jak i przejawiającej się u samych twórców. W podsumowaniu zajęć opisane zostaną współczesne nurty badawcze, które można zaobserwować w psychologii osiągnięć i twórczości oraz wymiar etyczny im towarzyszący.

Metody dydaktyczne:

Wykład metodą konwersatoryjną

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z zaliczenia pisemnegoi:

• ocena dostateczna: jeśli student uzyska powyżej 60% punk-tów

• ocena dobra: jeśli student uzyska powyżej 75% punktów

• ocena bardzo dobra: jeśli student uzyska powyżej 90% punktów

Obecność na zajęciach obowiązkowa. Jedna nieobecność nieusprawiedliwiona

Uwagi:

IV psychologia dzienna kliniczna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.