Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia osobowości 2.5-PSOSOBOW
Semestr zimowy 2020/2021
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Psychologia osobowości 2.5-PSOSOBOW
Zajęcia Semestr zimowy 2020/2021 (2020/21-Z) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Barbara Mróz
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a254d34d31a744ca6947898f12735eb92%40thread.tacv2/conversations?groupId=0ea42ff6-998f-49a6-bd38-11a6cc4324b9&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
Literatura:

1. Gałkowska-Jakubik M. (2006). Tendencje konstruktywne i destruktywne w ujęciu Ericha Fromma. W: P. Fran-cuz, W. Otrebski (red.). Studia z psychologii w KUL, 13, 11-33.

2. Gough H.G., Heilbrun A.B.Jr. (2012). Lista przymiotnikowa. Podręcznik. Wydanie w roku 1983. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

3. Jaworowska, A. (2006). EPQ-R - Kwestionariusz Osobowości Eysencka EPQ-R, Kwestionariusz Osobowości Eysencka w Wersji Skróconej EPQ-R(S). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP

4. Martowska K. (2012). Lista Przymiotnikowa ACL. Harrison G. Gough, Alfred B. Heilbrun, Jr. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

5. Oleś P.K. (2003). Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

6. Oleś P.K., Drat-Ruszczak K. (2008): Osobowość (w:) Strelau J., Doliński D. (red.): Psychologia. Podręcznik akademicki t. I. GWP.

7. Oleś P., Puchalska-Wasyl M., Sobol-Kwapińska M. (red.) (2006). O osobowości praktycznie wszystko. Ćwiczenia z psychologii osobowości. Wydawnictwo Scholar, Wydawnictwo KUL.

8.Siuta J. (red.) (2009). Diagnoza osobowości. Inwentarz NEO-PI-R w teorii i praktyce (s. 113-154). Warszawa: PTP. LUB

9. Siuta J. (2009). Inwentarz osobowości NEO-PI-R Paula T. Costy i Roberta R. McCrae. Adaptacja polska – Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do zagadnień psychologii osobowości: Czym zajmuje się psychologia osobowości? Czym jest osobowość? Główne kontrowersje wokół osobowości (motywacja – charakter świadomy czy nieświadomy? co kształtuje osobowość – natura czy wychowanie? osoba czy sytuacja? program biologiczny czy intencjonalny?).

2. Podejścia badawcze w psychologii osobowości: badanie kliniczne, korelacyjne i eksperymentalne. Możliwości i ograniczenia każdego z podejść.

3. Klasyczna psychoanaliza (Freud) i nurt psychodynamiczny w teorii osobowości. Psychologia analityczna – Jung.

4. Neopsychoanaliza – Horney (neurotyczna osobowość – aspekt współczesny w terapii nerwic).

5. Fromm – analiza wyników badań nad syndromami „wzrostu” i „rozpadu” w oparciu o literaturę.

6. Teoria potrzeb i studium świadomej osoby (Murray, ogólne omówienie metod TAT, CAT).

7. Przykładowe teorie cech: Eysenck – ogólne omówienie EPQ-R; teoria Wielkiej Piątki - Costa i McCrae – ogólne omówienie NEO-FFI lub NEO-PI-R.

8. Ogólne omówienie teorii społecznego uczenia się.

9. Psychologia humanistyczna: ogólne omówienie fenomenologicznej teorii Rogersa (założenia terapii rogeriańskiej) lub Maslowa teorii motywacyjnej.

10. Psychologia humanistyczna: ogólne omówienie egzystencjalnej teorii Frankla.

11. Integracja nauki o osobowości: Model Osobowościowo-Aksjologiczny MOA – B. Mróz, ogólne omówienie Zmodyfikowanego Kwestionariusza Poczucia Jakości Życia Z-KPJŻ.

Metody dydaktyczne:

- metoda konwersatoryjna on-line

Metody i kryteria oceniania:

- ocena dostateczna: jeżeli student uzyska powyżej 60% punktów

- ocena dobra: jeżeli student uzyska 75% punktów

- ocena bardzo dobra: jeżeli student uzyska powyżej 90% punktów.

Uwagi:

III psychologia dzienna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.