Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza psychologiczna człowieka dorosłego 2.5-DIAGDOR-L
Semestr zimowy 2020/2021
Laboratorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Diagnoza psychologiczna człowieka dorosłego 2.5-DIAGDOR-L
Zajęcia Semestr zimowy 2020/2021 (2020/21-Z) (zakończony)
Laboratorium (LAB), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Wiktoria Kubiec
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9e2e5f9a28b44a6a86cc6b7dbb6454c7%40thread.tacv2/conversations?groupId=8746894e-763a-4965-bb71-4122abb2f1bd&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
Literatura:

Paluchowski, W.J. (2007). Diagnoza psychologiczna. Proces – narzędzia – standardy. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Stemplewska-Żakowicz, K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Gdańsk: GWP.

Stemplewska-Żakowicz, K. i Krejtz, K. (red.) (2005). Wywiad psychologiczny (tomy 1-3). Warszawa: Pracownia Testów Psycho-logicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

Paluchowski, W. J. (2001). Diagnoza psychologiczna. Podejście ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Filipiak, M., Paluchowski, W., Zalewski, B. i Tarnowska, M. (2015). Diagnoza psychologiczna: kompetencje i standardy. Wy-brane zagadnienia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Podręczniki wybranych testów psychologicznych, omawianych w trakcie zajęć

Zakres tematów:

1. Proces diagnostyczny i jego poszczególne etapy

2. Pomiar i testy w psychologii

3. Kompetencje niezbędne do przeprowadzenia diagnozy psychologicznej

4. Umiejętności praktyczne i kompetencje interpersonalne

5. Wykorzystanie testów psychologicznych w diagnozie psychologicznej

6. Wywiad i obserwacja kliniczna

7. Praktyka diagnostyczna a etyka

Metody dydaktyczne:

• elementy wykładu

• praca w grupach

• analiza przypadków

• dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

• Dostateczny – student uzyskał minimum 60% punktów

• Dostateczny plus – student uzyskał minimum 70% punktów

• Dobry – student uzyskał powyżej 80% punktów

• Dobry plus – student uzyskał minimum 90% punktów

• Bardzo dobry – student uzyskał minimum 95% punktów

1. Podstawą zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach w wymiarze nie przekraczającym 2 nieusprawiedliwionych nieobecności. Nieobecność na zajęciach może być usprawiedliwiona tylko poprzez okazanie zwolnienia lekarskiego (lub decyzji Inspektora Sanitarnego) .

• Zaliczenie nieusprawiedliwionej nieobecności odbywa się indywidualnie, po wcześniejszym ustaleniu formy zaliczenia z prowadzącym zajęcia.

2. Opracowanie dwóch pisemnych prac zaliczeniowych w formie studium przypadku.

Uwagi:

III psychologia dzienna

kod logowania do kursu na Microsoft Teams: aus0wdt

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.