Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia pracy 2.5-PSPRAC
Semestr zimowy 2020/2021
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Psychologia pracy 2.5-PSPRAC
Zajęcia Semestr zimowy 2020/2021 (2020/21-Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Romuald Derbis
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa7c1b8d38f774c39b401af1d46a0255a%40thread.tacv2/conversations?groupId=85b5be98-84d0-4ff7-b744-0d4f32860a86&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
Literatura:

Wykaz literatury*

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

1. Bańka, A. (2016). Psychopatologia pracy. Poznań: SPA

2. Chmiel, N. (2003).Psychologia pracy i organizacji. Gdańsk: GWP

3. Schultz, D., Schultz, S. (2002) Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy. Warszawa: PWN

4. Ratajczak, Z.(2008). Psychologia pracy i organizacji, Warszawa: PWN

B. wykorzystywana podczas zajęć

1. Bańka, A. (2016). Psychopatologia pracy. Poznań: SPA

2. Chmiel, N. (2003). Psychologia pracy i organizacji. Gdańsk: GWP

3. Derbis, R, Baka, Ł. (2011). Znaczenie wsparcia społecznego i zaangażowania w pracę dla związku stresorów w pracy i wypalenia zawodowego. Czasopismo Psychologiczne, 17, 2, 277-287

C. Literatura uzupełniająca

1. Kożusznik, B., (2005). Kierowanie zespołem kierowniczym, Warszawa: PWE

Zakres tematów:

B. Problematyka ćw.:

1. Historia etosu pracy w Polsce

2. Modele stresu zawodowego

3. Stres pracy a zdrowie

4. Współczesne psychopatologie społeczne a praca

5. Praca a rodzina

6. Satysfakcja z pracy i metody jej mierzenia

Metody dydaktyczne:

• ćwiczenia realizowane on-line

• konsultacje (zarówno regularne, jak też organizo-wane w indywidualnych przypadkach)

Metody i kryteria oceniania:

Oceny cząstkowe:

• dwa krótkie kolokwia w ciągu semestru ( test wielokrotnego wyboru bez punktów ujemnych)

• aktywność na zajęciach

• obecność na zajęciach (można bez usprawiedliwienia nie być na jednych ćwiczeniach)

Ocena ćwiczeń:

- Ocena z ćwiczeń składa się w 70%% z ocen uzyskanych z kolokwiów , w 20 % z oceny aktywności i zaangażowania w prowadzone zajęcia oraz w 10% z obecności na nich.

Uwagi:

IV psychologia dzienna społeczna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.