Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Trening konstruowania testów i kwestionariuszy 2.5-TRKWEST
Semestr letni 2020/2021
Konwersatorium, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Trening konstruowania testów i kwestionariuszy 2.5-TRKWEST
Zajęcia Semestr letni 2020/2021 (2020/21-L) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 28
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Jakub Filipkowski
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab0a3660209bf4e919db46ebf93031500%40thread.tacv2/conversations?groupId=4ac3c328-6a4c-48c0-a18d-65ffbec37772&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
Literatura:

Anastasi A., Urbina S. (1999). Testy psychologiczne. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Hornowska E. (2013, ew. starsze wydania). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Brzeziński (red.) (2005). Trafność i rzetelność testów psychologicznych : wybór tekstów. Gdańsk: GWP.

Brzezińska A., Brzeziński J. (2004). Skale szacunkowe w badaniach diagnostycznych. W: J. Brzeziński (red.) Metodologia badań psycho-logicznych. Wybór tekstów, s.232 – 306. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ciechanowicz A. (1990). Kulturowa adaptacja testów. (s.9 – 47 i 185 – 202). Warszawa: PTP.

Hornowska E., Paluchowski W. J. (2004). Kulturowa adaptacja testów psychologicznych. W: J. Brzeziński (red.) Metodologia badań psy-chologicznych. Wybór tekstów, s.151 – 191.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Standardy dla testów stosowanych w psychologii i pedagogice / ; przekł. Elżbieta Hornowska (2007). Gdańsk: GWP.

Sagan, A. (2003). Analiza rzetelności skal satysfakcji i lojalności. Źródło: http://www.statsoft.pl/portals/0/Downloads/rzetelnosc.pdf

Zakres tematów:

1. Natura testów psychologicznych i ich stosowanie

2. Podstawowe procedury konstruowania testów psychologicznych

3. Analiza pozycji testowych

4. Szacowanie rzetelności pomiaru testowego

5. Określanie obszaru zastosowania testu

6. Nadawanie znaczenia wynikom testowym

7. Praktyczne aspekty badań testowych (korzystanie z podręczników testowych)

+ co najmniej cztery zajęcia odbędą się w pracowni komputerowej w celu przećwiczenia omawianych zagadnień

Metody dydaktyczne:

Za pośrednictwem MS Teams:

Wykłady multimedialne

Dyskusje

Zadania grupowe

Praca z programem Statistica

Metody i kryteria oceniania:

Sposób zaliczenia:

• Zaliczenie z oceną

B. Formy zaliczenia:

• Praca zaliczeniowa - stworzenie własnego kwestionariusza psychologicznego

• Aktywność na zajęciach

• Obecność na zajęciach

C. Podstawowe kryteria:

• ocena dostateczna: jeśli student uzyska powyżej 60% punktów

• ocena dobra: jeśli student uzyska powyżej 75% punktów

• ocena bardzo dobra: jeśli student uzyska powyżej 90% punktów

Uwagi:

II psychologia dzienna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.