Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia rozwojowa dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym I 2.3.08.Z5.02-INPPRD1
Semestr letni 2020/2021
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Psychologia rozwojowa dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym I 2.3.08.Z5.02-INPPRD1
Zajęcia Semestr letni 2020/2021 (2020/21-L) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Wiktoria Kubiec
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ade6734d19a534a2bbdf44c61c15e6e0e%40thread.tacv2/conversations?groupId=ccd46bd9-5c3d-45da-9676-87d76858761a&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Brzezińska A. I. (2006). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, Gdańsk.

2. Cytowska B., Winczura B. (2006). Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, Kraków

3. Harwas-Napierała B., Trempała J. (2002) (red.), Wiedza z psychologii rozwoju człowieka w praktyce społecznej, Poznań

4. Harwas-Napierała B., Trempała J. (2002) (red.), Psychologia rozwoju człowieka, t.2, Warszawa: PWN

5. Schaffer, H.R. (2006). Rozwój społeczny. Dzieciństwo i młodość. Kraków: Wyd. UJ

6. Schaffer H. R. (2014). Psychologia dziecka, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. BowlbyJ. (2007). Przywiązania, Warszawa

2. Erikson E. H.(2004). Tożsamość a cykl życia, Poznań

3. Harwas-Napierała B., Trempała J. (2003) (red.), Psychologia rozwoju człowieka, t.3, Warszawa: PWN

4. Filipiak E. (2015) (red.), Nauczanie rozwijające we wczesnej edukacji wg Lwa S. Wygotskiego, Bydgoszcz: ArtStudio

Zakres tematów:

1. Rozwój psychofizyczny dziecka w wieku przedszkolnym

2. Rozwój społecznoemocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym

3. Teoria przywiązania Bowlbyego- więź jako czynnik chroniący rozwój dziecka w wieku przedszkolnym

4. Rozwój i funkcje zabawy u dzieci w wieku przedszkolnym

5. Wychowanie i edukacja dziecka w wieku przedszkolnym

6. Nieprawidłowości rozwojowe u dzieci w wieku przedszkolnym

7. Wspieranie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym

Metody dydaktyczne:

- prezentacje multimedialne

- praca z tekstem źródłowym

- praca w grupach

- warsztat

- praca z filmem

Metody i kryteria oceniania:

Podstawa zaliczenia przedmiotu:

- obecność na zajęciach (dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność, usprawiedliwienie nieobecności odbywa się na podstawie zaświadczenia lekarskiego)

- uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zgodnie ze wskazanym zakresem literatury

- przygotowanie pracy pisemnej, zgodnie z wytycznymi i kryteriami przedstawionymi w toku semestru.

Uwagi:

I PPW 5L N

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.