Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka [4.B.321.4] Semestr letni 2023/2024
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Statystyka [4.B.321.4]
Zajęcia: Semestr letni 2023/2024 [2023/24-L] (w trakcie)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 11:20 - 12:50
sala 23
Collegium Oeconomicum - OZIMSKA 46 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 28
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Łukasz Mach
Literatura:

S. Ostasiewicz, Z. Rusnak, U. Siedlecka, Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław (najnowsze wydanie).

M. Sobczyk, Statystyka, wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (najnowsze wydanie)

A. D. Aczel, Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (najnowsze wydanie).

E. Mansfield, Statistics for Business & Economics. Methods and Applications, Norton&Company, New York, London (najnowsze wydanie).

Zakres tematów:

Wprowadzenie do przedmiotu. Zapoznanie z KOP. Zaprezentowanie efektów uczenia się. Przedstawienie warunków zaliczenia. Omówienie literatury przedmiotu. Podstawowe pojęcia statystyczne. Zbieranie materiału statystycznego. Źródła danych statystycznych.

Zadania i funkcje statystyki w zarządzaniu gospodarką, normy statystyczne.

Badania statystyczne, rodzaje badań, proces i etapy badania statystycznego.

Podstawowe parametry opisu statystycznego. Miary położenia, dyspersji, asymetrii i koncentracji.

Budowa tablicy korelacyjnej. Analiza współzależności cech - współczynnik korelacji liniowej Pearsona, współczynnik korelacji rang Spearmana.

Rozkłady wybranych statystyk próbkowych

Testowanie wybranych hipotez statystycznych

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny w interakcji ze studentami prowadzony w sali dydaktycznej z wykorzystaniem środków multimedialnych. Materiały dydaktyczne udostępniane na platformie Moodle.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny. Ocena pozytywna, uzyskanie co najmniej 50% punktów.

Uwagi:

Ekonomia I' I rok - sem. letni

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-www5-1 (2024-04-02)