Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia integracji europejskiej [4.B.46] Semestr letni 2023/2024
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Ekonomia integracji europejskiej [4.B.46]
Zajęcia: Semestr letni 2023/2024 [2023/24-L] (w trakcie)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 8:00 - 9:30
sala 43
Collegium Oeconomicum - OZIMSKA 46 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 34
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Dominika Malchar-Michalska
Literatura:

A. Literatura podstawowa

1. A. Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006.

2. A. Czarczyńska, K. Śledziewska, Teoria integracji europejskiej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003.

3. D. Łubowski, Swobody wspólnotowe w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską, Warszawa 2009.

4. J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Integracja europejska, Oficyna Wolters.

5. J. Borowiec, K. Wilk, Integracja europejska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2005.

6. J. Borowiec, Unia ekonomiczna i monetarna. Historia, podstawy teoretyczne, polityka, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.

7. P. de Grauwe, Unia walutowa. Funkcjonowanie i wyzwania, PWE, Warszawa 2003.

8. P.R. Krugman, M. Obstfeld, Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka, t. 2. PWN, Warszawa 2008.

9. Pozaeuropejskie ugrupowania integracyjne, red. J. Rymarczyk. M. Wróblewski, Arboretum, Wrocław 2006.

10. S.I. Bukowski, Strefa euro, PWE, warszawa 2007.

11. S.I. Bukowski, Unia monetarna. Teoria i polityka, Difin, Warszawa 2007.

12. T. Grabowski, Unia Europejska- mechanizmy integracji gospodarczej, Toruń 2008.

11. Artykuły wskazane przez Prowadzącego podczas zajęć.

Zakres tematów:

Opis (zakres tematów):

Wykład

1) Wstęp do integracji gospodarczej

- Czym jest integracja gospodarcza – aspekty teoretyczne

- Etapy integracji gospodarczej

- Uwarunkowania integracji gospodarczej

- Koszty i korzyści integracji gospodarczej

- Przykłady pozaeuropejskich ugrupowań integracyjnych

2) Ewolucja procesów integracyjnych w Europie

3) Idea wspólnego rynku wewnętrznego

4) Rynek wewnętrzny UE

- Europejski obszar gospodarczy

- Jednolity rynek

- Swobodny przepływ towarów, usług i kapitału

- Swobodny przepływ osób

- Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej

5) Integracja walutowa

- Teoria optymalnych obszarów walutowych

- Unia gospodarczo-walutowa UE

- Koszty i korzyści integracji walutowej

- Kryzys gospodarczy 2008 i jego konsekwencje dla strefy euro

- Zmiany w funkcjonowaniu strefy euro po 2008 roku

- Studium przypadku państw członkowskich strefy euro

- Przystąpienie Polski do strefy euro

6) Rozszerzenia UE po 2004 roku – konsekwencje ekonomiczne

7) Kryzys ekonomiczny 2008 i jego konsekwencje ekonomiczne dla Unii Europejskiej

8) Kryzys migracyjny w UE i jego społeczno-ekonomiczne konsekwencje

9) Brexit i jego konsekwencje społeczno-ekonomiczne

10) Współczesne wyzwania wobec UE (Covid-19, wojna na Ukrainie)

Metody dydaktyczne:

wykład: wykład informacyjny (konwencjonalny), wykład problemowy, studia przypadku

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

A. Formy zaliczenia (weryfikacja efektów uczenia się)

Kolokwium pisemne (efekt 1, 2, 3, 4, 5,6)

Zadania cząstkowe (efekt 5, 6,7)

B. Podstawowe kryteria ustalenia oceny

Wykład: ocena końcowa na podstawie punktów uzyskanych z: kolokwium pisemnego (max. 70 punktów), zadań cząstkowych (max. 30 punktów). Skala ocen: 90-100 punktów: ocena: 5,0; 80-89,9: 4,5; 70-79,9: 4,0; 60-69,9: 3,5; 50-59,9: 3,0; 0-49,9: 2,0.

Uwagi:

Ekonomia I' III rok - sem. letni

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-www4-1 (2024-04-02)