Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka ekonomiczna II [4.B.942] Semestr letni 2023/2024
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Polityka ekonomiczna II [4.B.942]
Zajęcia: Semestr letni 2023/2024 [2023/24-L] (w trakcie)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 9:40 - 11:10
sala 10a
Collegium Oeconomicum - OZIMSKA 46 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 14
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Dominika Malchar-Michalska
Literatura:

1. Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem, K. Raczkowski (red.), Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

2. Chołaj H., Powrót olbrzyma w zglobalizowanym świecie, Oficyna wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011.

3. Horodecka A., Ewolucja celów polityki gospodarczej, Rola zmian otoczenia, PWN, Warszawa 2008.

4. Jakimowicz A., Podstawy interwencjonizmu państwowego, PWN, Warszawa 2019.

5. Kaja J., Polityka gospodarcza. Wstęp do teorii, SGH, Warszawa 2007.

6. Krugamn Paul R., Maurice Obstfeld, Ekonomia międzynarodowa. Teoria i praktyka, Tom 1 i 2, PWN, Warszawa 2017.

7. Lissowska M., Instytucje gospodarki rynkowej w Polsce, C.H. Beck, Warszawa 2008.

8. Marszałek P., Koordynacja polityki pieniężnej i polityki fiskalnej jako przesłanka stabilności poziomu cen, PWN, Warszawa 2009.

9. Misala J, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, PWE, Warszawa 2011.

10. Polityka ekonomiczna. Współczesne wyzwania, M. Klamut (red.), PWN, Warszawa 2007.

11. Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2006–2007, J. Kotyński (red.), Warszawa 2007.

12. Polityka gospodarcza, H. Ćwikliński (red.), wyd. IV, UG, Gdańsk 2010.

13. Polityka gospodarcza, PWN, Winiarski B. (red.), Warszawa 2008.

14. Stigitz J.S., Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004.

15. Szarzec K., Państwo w gospodarce, PWN, Warszawa 2013.

16. www.nbp.pl, www.mf.gov.pl, www.mg.gov.pl, www.mrr.gov.pl.

17. artykuły i literatura wskazana przez Prowadzącego podczas zajęć.

Zakres tematów:

Wykład

Wprowadzenie do przedmiotu. Historia gospodarcza świata oraz wyodrębnienie polityki ekonomicznej

Przegląd głównych teorii ekonomicznych i doktryn

Teorie sprawiedliwości i dobrobytu społecznego

Narzędzia makroekonomiczne oraz polityka mikroekonomiczna

Makroekonomia gospodarki otwartej

Międzynarodowa polityka makroekonomiczna

Metody dydaktyczne:

wykład: wykład informacyjny (konwencjonalny), wykład problemowy

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

A. Formy zaliczenia (weryfikacja efektów uczenia się)

Egzamin pisemny: pytania otwarte, problemowe (efekt 1, 2, 3)

B. Podstawowe kryteria ustalenia oceny

Wykład: ocena z egzaminu

Uwagi:

Ekonomia II' I rok - sem. letni

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-www4-1 (2024-04-02)